W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój
z dnia
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
zmienione przez Or-IV.0050.25.2015, Or-IV.0050.132.2015, Or-IV.0050.238.2015
Status Uchylone

Treść

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.633.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 listopada 2014r.

 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t. j.).


Zarządzam, co następuje:

 

§ 1


Ustalić od 1 stycznia 2015 roku minimalne stawki czynszu i opłaty za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.


§ 2

Ustalić kategorie dla poszczególnych lokali użytkowych według ich lokalizacji zgodnie z zał. nr 4.


 § 3

Zastosowane stawki czynszu i opłaty z dniem 01 stycznia każdego roku ulegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów , w których stawki uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.


§ 4

Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w § 3 , ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


§ 5

Zwaloryzowane stawki czynszowe i opłaty należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy.


§ 6

Naczelnicy Wydziałów i Biur Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Budżetowych na podstawie pisemnych pełnomocnictw mogą negocjować wysokość stawek czynszu i opłat z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz ustalać stawki czynszu, opłaty i kategorie nie ujęte w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.


§ 7

Dotychczas zastosowane w umowach stawki czynszu i opłaty , a także postanowienia umowne dotyczące kształtowania ich wysokości , nie ulegają zmianie w związku z niniejszym Zarządzeniem , lecz obowiązują do końca terminów umów.


§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów i Biur Urzędu Miasta oraz  Dyrektorom

i Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 9

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.


§ 10

Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0050.584.2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , z mocą od 01 stycznia 2015 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane