W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Jastrzębie – Zdrój oraz o udzielonych ulgach w niepodatkowych należnościach budżetowych.
Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.516.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 07 października 2014 r.

w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Jastrzębie – Zdrój  oraz o udzielonych ulgach w niepodatkowych należnościach budżetowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. DZ.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. DZ. U.  z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałynr IX.97.2014 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Jastrzębie – Zdrój , mających charakter cywilnoprawny

zarządzam

§ 1

Ustalić zakres kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Jastrzębie – Zdrój, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia oraz informację o udzielonych ulgach w niepodatkowych należnościach budżetowych mających charakter publicznoprawny, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

  1. Informację określoną Załącznikiem nr 1 sporządza Wydział Budżetu.
  2. Informację określoną Załącznikiem nr 2 sporządzają w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Miasta Jastrzębie – Zdrój  i przedkładają do Wydziału Podatków i Opłat.

  3. Zbiorczą informację Wydział Podatków i Opłat przedkłada do Wydziału Budżetu w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 3

  1. Sprawozdanie z przyznanych ulg w należnościach mających charakter cywilnoprawny udzielonych na podstawie uchwały Nr IX.97.2014 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Jastrzębie – Zdrój, mających charakter cywilnoprawny oraz na podstawie odrębnych przepisów wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Miasta Jastrzębie – Zdrój przedkładają zgodnie z wzorem oraz w terminach określonych w ww. uchwale do Wydziału Podatków i Opłat.
  2. Zbiorczą informację Wydział Podatków i Opłat przedkłada do Wydziału Budżetu w terminie 
    do 14 sierpnia za I półrocze, do 14 lutego za rok poprzedni.

§ 4

  1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów i Biur Urzędu Miasta, Kierownikom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta.
  2.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0050.619.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz o udzielonych ulgach w niepodatkowych należnościach budżetowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane