W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie sposobu przygotowywania, realizacji i rozliczania przez jednostki organizacyjne Miasta, inne niż Urząd Miasta projektów ubiegających się o finansowanie lub współfinansowanie z funduszy europejskich lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
zmienione przez Or-IV.0050.202.2011, Or-IV.0050.146.2013
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-269/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 30.06.2010 roku

w sprawie: sposobu przygotowywania, realizacji i rozliczania przez jednostki organizacyjne Miasta, inne niż Urząd Miasta projektów ubiegających się o finansowanie lub współfinansowanie z funduszy europejskich lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1

1.      Wprowadzić procedury określające sposób postępowania przy pozyskiwaniu:

a.    środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

b.    środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

c.    środków z budżetu państwa lub innych źródeł krajowych pozyskiwanych w związku z udziałem środków o których mowa w pkt. a i b

2.      Objąć procedurą czynności :

a.    weryfikacji zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne propozycji projektów,

b.    przygotowania wniosku aplikacyjnego o środki , o których mowa ust. 1,

c.    podpisania i złożenia wniosku,

d.    podpisania umowy o dofinansowanie,

e.    realizacji i rozliczania projektu objętego dofinansowaniem,

f.     ewidencyjne związane z otrzymywaniem i wydatkowaniem środków o których mowa    ust. 1,

g.    gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących środków, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Przystąpienie do aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków o których mowa w § 1 ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o :

1.     „wydziale merytorycznym” należy przez to rozumieć Wydział lub Biuro Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, który sprawuje nadzór merytoryczny nad miejską jednostką organizacyjną lub ma wskazaną współpracę z miejską jednostką organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,

2.     „miejskiej jednostce organizacyjnej”, rozumie się przez to jednostkę tworzoną przez Miasto w celu realizacji jego zadań nie wchodzącą w skład Urzędu Miasta ;

3.     „dofinansowaniu”, rozumie się przez to dofinansowanie z :

a.     Programów Funduszy Unii Europejskiej,

b.    pozaunijnych zagranicznych źródeł finansowania,

c.    źródeł krajowych pozyskiwanych w związku z udziałem środków o których mowa w pkt. a i b.

3.    „formularzu projektowym”, rozumie się formularz zawierający informację o możliwości uzyskania dofinansowania z opinią wydziału merytorycznego, księgowości budżetowej, Skarbnika Miasta oraz decyzją Prezydenta Miasta stanowiący wzór określony w załączniku  nr 1.

 

4.    „projekcie” , rozumie się przez to przedsięwzięcie Miasta Jastrzębie Zdrój mające charakter inwestycyjny („projekty twarde”) lub nieinwestycyjny („projekty miękkie”), dla którego planowane jest pozyskanie dofinansowania lub uzyskano decyzję o dofinansowaniu z Programów i Funduszy Unii Europejskiej i innych, pozaunijnych źródeł finansowania;

5.    „dokumencie programowym”, rozumie się przez to dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowane dla potrzeb wydatkowania środków. Określają one między innymi cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacunkową wartość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych.

§ 4

1.  Szczegółowy zakres obowiązków Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, Wydziałów Merytorycznych, miejskich jednostek organizacyjnych i Wydziału Księgowości Budżetowej w procesach przygotowania i realizacji projektów z udziałem funduszy pomocowych określa załącznik nr 1.

2.  Wzór formularza projektowego dla projektów realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne określa załącznik nr 2.

3.   Wzór wniosku o decyzję Prezydenta Miasta w sprawach związanych z realizacją projektu określa wzór nr 3.

4.  Wzór wniosku o uruchomienie środków określa załącznik nr 4.

5.  Sposób przechowywania dokumentów związanych z projektem określa załącznik nr 5.

 

§ 5

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam swoim Zastępcom, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta.

§ 6

1.    Wykonanie niniejszego zarządzenia polecam Naczelnikom Wydziałów Merytorycznych UM i Dyrektorom/Kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane