Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: Or-IV.0050.319.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.319.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,podjętych na VIII Sesji w dniu 6 czerwca 2019r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.318.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.318.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.317.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.317.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.316.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.316.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.315.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.315.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.314.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.314.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjętych na VII Sesji w dniu 30 maja 2019r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.313.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.313.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.312.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.312.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.311.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.311.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.310.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.310.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.309.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.309.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.308.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.308.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.307.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.307.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania nowych rzeczowych aktywów trwałych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju powstałych w ramach projektu pn.”Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu–Zdroju 2” do pracowni dla zawodu kucharz/piekarz dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.306.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.306.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania nowych rzeczowych aktywów trwałych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju powstałych w ramach projektu pn. ”Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu–Zdroju 2” do pracowni dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.305.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie określenia procedury wprowadzenia do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.304.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.304.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.303.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.302.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.301.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.300.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.299.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.299.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.298.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.297.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr Or-IV.0050.732.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania pn.„Budowa Obiektów Sportowych w Jastrzębiu-Zdroju"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.296.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.296.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały Nr Or.-0151/602/2002 Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2002 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.295.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.295.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na dzierżawę lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na start”

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij