W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XVII.154.2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Uchylona

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6906

Treść


UCHWAŁA Nr XVII.154.2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  26 listopada 2015 r.


w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 13 b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala


§ 1

 

Ustalić strefę płatnego parkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w pasie drogowym następujących ulic:

  1. 1 Maja.
  2. Słonecznej, w rejonie ronda ulic: Słoneczna, 1 Maja, 11 Listopada, Zdrojowa.
  3. Witczaka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja,

w której pobierane będą opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych z uwagi na występujący w tym obszarze deficyt miejsc postojowych – w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

4. Obszar strefy płatnego parkowania określają załączniki graficzne nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.


§2


  1. Ustalić stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „opłatą”, w wysokości:

a)     1,00 zł za pół godziny parkowania;

b)    2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania;

c)     2,20 zł za drugą godzinę parkowania;

d)    2,50 zł za trzecią godzinę parkowania;

e)     2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie oznakowanych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie, a ponadto ustalić opłatę za wydanie  karty parkingowej pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie w wysokości 20,00 zł i ustalić termin obowiązywania tej karty parkingowej na okres jednego roku od dnia jej wystawienia. Wzór druku „Karta parkingowa pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie” określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

4. Wprowadzić opłatę abonamentową pobieraną w formie abonamentu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 65,00 zł.


§ 3


Opłata pobierana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.


§ 4


Opłata pobierana będzie z góry, w systemie samoobsługowym:

  1. Za pomocą parkomatów.
  2. Za pomocą systemu płatności mobilnych.

 

 

§ 5


Pojazdem napędzanym hybrydowo, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest pojazd napędzany silnikiem spalinowym i silnikiem elektrycznym, przy czym oba te silniki mogą pracować na przemian lub jednocześnie.

 

§ 6


  1. Stwierdzenie przez kontrolera braku dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania skutkować będzie wystawieniem druku „Wezwanie do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie”.
  2. Okazanie dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
  3. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania określonych w § 2 pobiera się opłatę dodatkową, płatną w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że:

a)     opłata  wynosi 25,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do siedmiu dni od wystawienia wezwania do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie;

b)    opłata  wynosi 50,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie siedmiu dni od wystawienia wezwania do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie;

4. Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje:

a) gotówką – w kasie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju;

b) przelewem – na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

5. Wzór druku „Wezwanie do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie” określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.


§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 8


Traci moc uchwała Nr VII.81.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane