Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Budżet Obywatelski

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy inne

Komórka odpowiedzialna Wydział Dialogu Społecznego

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
29.03.2019

Wersja:
1.1

Karta informacyjna nr DS 7

Strona:1 / 3

Budżet Obywatelski


Podstawa prawna

 

Ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwała nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zarządzenie nr Or-IV.0050.153.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia kwoty budżetu obywatelskiego na 2020 rok 


Wymagane dokumenty


 1. Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia kwoty Budżetu Obywatelskiego na dany rok.   
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie powołania Zespołu do realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 4. Etapy procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego - terminy, podmioty realizujące.
 5. Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 6. Formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowiący Załącznik nr 2 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 7. Załącznik Nr 3 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - karta weryfikacji propozycji zadania zgłoszonej do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 8. Załącznik nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Karta do głosowania na projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Miejsce złożenia dokumentów

 

 1. Listownie: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 2. Osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020, budynek A
 3. Elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dialogu Społecznego, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, budynek A, pokój 210, tel. 32 47 85 347.


Opłaty

 

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

(Załącznik Nr 1 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - etapy procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego - terminy, podmioty realizujące)

1) Ustalenie kwoty bazowej oraz kwot jednostek pomocniczych: do 31 marca.

2) Powołanie Zespołu: do 31 marca.

3) Ogłoszenie naboru propozycji zadań: do 31 marca.

4) Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań: od 1 do 21 kwietnia.

5) Ocena formalna projektów zadań / przekazanie projektów zadań do właściwego wydziału lub właściwej jednostki organizacyjnej w celu dokonania oceny merytorycznej: do 30 kwietnia.

6) Ocena merytoryczna projektów zadań / przekazanie projektów zadań do Komisji w celu zaopiniowania: do 10 maja.

7) Opiniowanie projektów zadań: do 15 maja.

8) Ogłoszenie listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie: do 22 maja.

9) Głosowanie mieszkańców na projekty zadań: do 30 czerwca.

10) Ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do realizacji: do 15 lipca. 


Tryb odwoławczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie osobie zgłaszającej propozycję zadania, która nie została na niej uwzględniona, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiej propozycji zadania na liście.

 

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Etapy procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego - terminy, podmioty realizujące.
 2. Załącznik Nr 2 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 3. Załącznik nr 3 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Karta weryfikacji propozycji zadania zgłoszonej do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 4. Załącznik nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Karta do głosowania na projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 5. Załącznik Nr 5 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Protokół głosowania mieszkańców osiedla lub sołectwa na projekty zadań zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 6. Załącznik Nr 6 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój - Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 7. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.IV.0050.153.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 marca 2019 r. - Podział kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

Uwagi

Nie dotyczy.

Informuje się, że na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:


 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura         ds. Zarządzania Jakością,  tel.: 32 47 85 174.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku wynikającego
  z działalności statutowej Zarządów Osiedli i Sołectw (przeprowadzenie zebrań otwartych
  z mieszkańcami celem przeprowadzenia procedury realizacji budżetu obywatelskiego).
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody.
 6. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści swoich danych osobowych.
 7. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) wieczyście (kategoria archiwalna A).
 8. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą  w Warszawie, w przypadku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Barbara Więckowska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij