Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zgoda zarządcy drogi na zbliżenie obiektu budowlanego do krawędzi jezdni drogi publicznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy pas drogowy

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść                           Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od 730 do 1700

                         piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

                         poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od 730 do 1700

                         piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
30-01-2019

Wersja:
1.3

Karta informacyjna nr IKI-22

Strona: 1 / 3

Zgoda zarządcy drogi na zbliżenie obiektu budowlanego do krawędzi jezdni drogi publicznejPodstawa prawna

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek zawierający: określenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), określenie lokalizacji i funkcji planowanego obiektu budowlanego (na działce nr…), jego odległości (… m) od krawędzi jezdni drogi publicznej (ulicy…), określenie sposobu odbioru dokumentów (osobiście lub drogą pocztową), podpis właściciela działki lub pełnomocnika.

2)    Plan zagospodarowania działki w skali 1:500 lub 1:1000, sporządzony na mapie zasadniczej ze szczegółowym zaznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, z podaniem wymiarów odległości do krawędzi jezdni drogi publicznej i do granicy działki oraz podaniem charakterystycznych wymiarów obiektu.

3)    Opis techniczny określający charakter, funkcję, przeznaczenie budowli, technologię, itp.

4)    W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

5)    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (IKI), Referat Drogowy – pokój 558B

tel. 032 47-85-100 wew. 382 fax 032 47-85-350

Opłaty

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis pobiera się opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłata wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony w opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zgody lub jej odmowa następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów w komplecie. Odmowa wydania zgody następuje w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Wydana zgoda na zbliżenie obiektu budowlanego do krawędzi jezdni drogi publicznej nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na budowę obiektu. W przypadku chęci budowy obiektu należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
 3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
  w przepisach prawa,
 4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r.
  o drogach publicznych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz przekazywane na podstawie umowy wykonawcy.
 6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5),
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
  z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych.
 10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Maria Pilarska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij