Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zameldowanie na pobyt czasowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy meldunki

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Treść


               

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-85-115

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500
                         czwartek od 730 do 1700 piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
22-05-2018

Wersja:
4.6

          Karta informacyjna nr Ob-19

Strona: 1 / 1

 Zameldowanie na pobyt czasowy


Podstawa prawna

Art. 28, 30 i 32 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz § 2 pkt.2 i § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 20171r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
 

Wymagane dokumenty


Wypełniony drukowanymi literami i czytelnie podpisany druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” wraz z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inną osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu na druku meldunkowym z oznaczeniem daty jego złożenia
 

Załączniki:
dowód osobisty lub paszport


Do wglądu:

  • oryginał lub uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 

Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.

Zameldowania dokonuje się:

-  osobiście w tutejszym Urzędzie

- w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem  otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Do formularza meldunkowego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający posiadanie tytułu prawnego  do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.  Obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny  zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
- przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dokumentu tożsamości.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 032 47 85 363\

Opłaty

Po dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy osoba może otrzymać poświadczenie o zameldowaniu; wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, telefon kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: (32) 47-85-174.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wieczyście w celu spełnienia obowiązku ustawowego polegającego na zameldowaniu osoby na pobyt czasowy na terenie Jastrzębia-Zdroju, przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych, na podstawie art. 28, 30 i 32  ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.
3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do poprawy ich treści.
5. Właściciel danych  ma prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Piotr Kohut

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij