Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zameldowanie na pobyt czasowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy meldunki

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Treść


               

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-85-115

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500
                         czwartek od 730 do 1700 piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
02-01-2018

Wersja:
4.5

          Karta informacyjna nr Ob-19

Strona: 1 / 1

 Zameldowanie na pobyt czasowy

Podstawa prawna

Art. 28, 30 i 32 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz § 2 pkt.2 i § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 20171r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.


Wymagane dokumenty

Wypełniony drukowanymi literami i czytelnie podpisany druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” wraz z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inną osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu na druku meldunkowym z oznaczeniem daty jego złożenia


Załączniki:

dowód osobisty lub paszport


Do wglądu:

  • oryginał lub uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Zameldowania osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.


Zameldowania dokonuje się:

-  osobiście w tutejszym Urzędzie

- w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem  otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Do formularza meldunkowego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający posiadanie tytułu prawnego  do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.  Obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny  zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

- przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem  udzielonym w formie, o której mowa
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dokumentu tożsamości.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 032 47 85 363

Opłaty

Po dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy osoba może otrzymać poświadczenie
o zameldowaniu; wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczyZatwierdził:

Naczelnik Wydziału Piotr Kohut

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij