W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – Reklama, obiekt budowlany

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pas drogowy
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100
fax. +48 32 4785 112

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Karta informacyjna nr IKI-05-2

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – Reklama, obiekt budowlany

Data aktualizacji 
09.09.2020

Podstawa prawna
Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1 m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój;

Wymagane dokumenty
Zajmujący pas drogowy składa wniosek do zarządcy drogi celem zawarcia umowy cywilno-prawnej na zajęcie drogi wewnętrznej na czas ekspozycji reklamy/umieszczenia obiektu handlowego (załącznik nr 1).

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego dla potrzeb umieszczenia reklamy na słupie energetycznym,
 • przedmiot zajęcia pasa drogowego.
 • lokalizację i powierzchnię reklamy w m2,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za stan techniczny i estetykę z numerem telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Fragment mapy sytuacyjnej z lokalizacją reklamy/obiektu handlowego.
 • Uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi, posadowienia reklamy w gruncie/umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym.
 • Projekt reklamy z określeniem jej treści, kolorystyki, sposobu mocowania.
 • Potwierdzony odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (dotyczy przedsiębiorcy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). PESEL, seria i numer dowodu osobistego (dotyczy osoby fizycznej).
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie dróg wewnętrznych można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pokój 562B lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pokój 20, budynek A

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 334, fax.  32 47-85-350
Referat Drogowy – pokój 562B

Opłaty
Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z 24 lutego 2011 roku.
Opłatę naliczoną w umowie cywilno-prawnej należy opłacić na konto Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwagi:

 • W sprawach nie uregulowanych umową cywilno-prawną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
 • Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 • Wnioskodawca winien we wniosku zakreślić dołączone dokumenty.

Ochrona danych osobowych:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
2.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
3.
Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa (pobieranie opłat za korzystanie ze środowiska),
4.
Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy O drogach publicznych, Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1 m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój,
5.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
6.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5),
7.
Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
8.
Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
9.
Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych.
10. Pana/Pani
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane