Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – Reklama, obiekt budowlany

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy pas drogowy

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

                                

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100
fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

 Data aktualizacji
31.01.2020

 Wersja:
1.5

Karta informacyjna nr IKI-05-2

 

 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – Reklama, obiekt budowlany


Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1 m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wymagane dokumenty

Zajmujący pas drogowy składa wniosek do zarządcy drogi celem zawarcia umowy cywilno prawnej na zajęcie drogi wewnętrznej na czas ekspozycji reklamy/umieszczenia obiektu handlowego (zał. nr 1).

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego dla potrzeb umieszczenia reklamy na słupie energetycznym,
 • przedmiot zajęcia pasa drogowego.
 • lokalizację i powierzchnię reklamy w m2,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za stan techniczny i estetykę  z numerem telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Fragment mapy sytuacyjnej z lokalizacją reklamy/obiektu handlowego.
 • Uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi, posadowienia reklamy w gruncie/umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym.
 • Projekt reklamy z określeniem jej treści, kolorystyki, sposobu mocowania.
 • Potwierdzony odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (dot. przedsiębiorcy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). PESEL, seria i numer dowodu osobistego (dot. osoby fizycznej).
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie dróg wewnętrznych można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok. 562B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 0 32 47-85-100 wew. 334 fax. 0 32 47-85-350

Referat Drogowy – 562B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z 24 lutego 2011 roku


Opłatę naliczoną w umowie cywilno-prawnej należy opłacić na konto Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwagi:

-

 • W sprawach nie uregulowanych umową cywilno-prawną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
 • Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 • Wnioskodawca winien we wniosku zakreślić dołączone dokumenty.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
 3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
  w przepisach prawa (pobieranie opłat za korzystanie ze środowiska),
 4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy O drogach publicznych, Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1 m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących
  w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój,
 5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
 6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5),
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
  z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych.
 10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Maria Pilarska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij