W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Decyzja administracyjna o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy polityka społeczna
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: 
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od  7:30 do 17:00 
piątek  od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr PSM-07

Decyzja administracyjna o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego

Data aktualizacji 
04-10-2021

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, Biuro Obsługi Interesantów, Stanowisko Nr 3; tel. (32) 4785 104

Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć: stanowisko nr 3 i 4 – Biuro Obsługi Interesantów – Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój w godzinach jego pracy

Opłaty
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dnia od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji.

Uwagi
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

- dla gospodarstw prowadzących przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z co najmniej z 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.


Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:
· listowanie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
al. Piłsudskiego 60;
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2.  Inspektor ochrony danych – IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Pani/Pana w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także w celach archiwizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania stanowią: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Kodeks Postepowania Administracyjnego.

4. Odbiorcy danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać (przechowywać) Pani/Pana dane przez 5 lat (kategoria archiwalna B5).

6. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli nie poda Pani/Pan danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego