SKŁAD KOMISJI:

Witold Kosiorek - Przewodniczący Komisji
Piotr Włodarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Matusiak
Anna Toborowicz
Roman Foksowicz
Franciszek Franek