[start]29 września odbędzie się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Arki Bożka. Prezydent Miasta zwołuje je w celu wybrania nowego przewodniczącego.[koniec]

Na początku tego roku zmarł dotychczasowy przewodniczący Osiedla Arki Bożka, Roman Januszewski.

Aby jednostka pomocnicza miasta, jaką jest osiedle i sołectwo mogła prawidłowo funkcjonować, niezbędne jest zgodnie z jej statutem, wybranie przez mieszkańców przewodniczącego Zarządu Osiedla.  W związku z tym Prezydent Anna Hetman zaprasza na zebranie ogólne mieszkańców w dniu 29.09.2020 (wtorek) o godzinie 17:30 w Zespole Szkół nr 6 przy ulicy Harcerskiej 12 – wejście od strony auli przy ulicy Harcerskiej.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin wyborów wyznacza się na ten sam dzień, 10 minut po wyznaczonym czasie. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, w które należy wpisać: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia. Brak podania wymaganych danych spowoduje nieważność głosu.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki), a także zachowanie bezpiecznej odległości.

W mieście obecnie rozpoczynają się także zebrania sprawozdawcze jednostek pomocniczych. Pierwsze z nich już 28 września, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 13 na ulicy Katowickiej 35. Podczas zebrania ogólnego mieszkańców zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Morcinka za rok 2019 jak również omówione zostaną sprawy bieżące.

Terminy kolejnych spotkań będą podawane na bieżąco.