[start]o postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica, przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa, przebudowa i budowa ulicy Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju”[koniec]