1. Komisja Skarbu

2. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

3. Komisja Edukacji

4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

5. Komisja Polityki Społecznej

6. Komisja Kultury i Sportu

7. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

8. Komisja Rewizyjna