1. Komisja Skarbu

1) Łukasz Kasza - Przewodniczący Komisji

2) Paweł Jagodziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Tadeusz Sławik

4) Jerzy Lis

5) Alina Chojecka

6) Damian Gałuszka

7) Andrzej Kinasiewicz

 

2. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

1) Tadeusz Sławik - Przewodniczący Komisji

2) Jerzy Lis - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Piotr Włodarek

4) Roman Foksowicz

5) Paweł Jagodziński

 

3. Komisja Edukacji

1) Anna Toborowicz - Przewodnicząca Komisji

2) lwona Rosińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Bernadeta Magiera

4) Elżbieta Siwiec

5) Damian Gałuszka

6) Łukasz Kasza

 

4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

1) Tadeusz Markiewicz - Przewodniczący Komisji

2) Norbert Małolepszy - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Janusz Tarasiewicz

4) Andrzej Matusiak

5) Lucyna Maryniak

6) Andrzej Kinasiewicz

7) Franciszek Franek

 

5. Komisja Polityki Społecznej

1) Bernadeta Magiera - Przewodnicząca Komisji

2) Marian Króliczek

3) Tadeusz Markiewicz

4) Elżbieta Siwiec - Zastępca Przewodniczącej Komisji

5) Lucyna Maryniak

 

6. Komisja Kultury i Sportu

1) Andrzej Matusiak - Przewodniczący Komisji

2) Iwona Rosińska

3) Anna Toborowicz

4) Ryszard Piechoczek

5) Norbert Małolepszy

6) Piotr Włodarek

7) Janusz Ogiegło - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

7. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

1) Alina Chojecka - Przewodnicząca Komisji

2) Janusz Ogiegło

3) Marian Króliczek - Zastępca Przewodniczącej Komisji

4) Tadeusz Markiewicz

5) Norbert Małolepszy

6) Witold Kosiorek

7) Ryszard Piechoczek

 

8. Komisja Rewizyjna

1) Witold Kosiorek - Przewodniczący Komisji

2) Piotr Włodarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Andrzej Matusiak

4) Anna Toborowicz

5) Roman Foksowicz

6) Franciszek Franek