Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych.
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem.


Więcej informacji