WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


 

Informacje ogólne: 


•       Podział Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
        •    Uchwała nr VI.61.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.04.2018 r.

•       Podział Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój:
        •    Uchwała nr VI.60.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.04.2018 r.

•      OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

•      Strona główna Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego

•      Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach


 

Godziny dyżurów urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój dot. przyjmowania zgłoszeń na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

  1. 19.09.2018 - godz. 13:00 - 15:00
  2. 20.09.2018 - godz. 15:00 - 17:00
  3. 21.09.2018 - godz. 12:00 - 14:00

Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju 153B.