Wdrożony w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój zintegrowany system zarządzania obejmuje swym zakresem świadczenie przez Urząd Miasta usług oraz realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta, a także wykonywanie przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej. 

Zintegrowany system zarządzania działa według wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2013.

Strategiczne cele dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania zostały zamieszczone w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Zgodnie z Polityką ZSZJ podstawowym celem działania Urzędu jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem bezpiecznego przetwarzania informacji. W szczególności Urząd ma dążyć do doskonałości w zakresie:

  • jakości usług i obsługi mieszkańców,
  • efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi,
  • uzyskania jak najlepszej opinii mieszkańców o pracy Urzędu,
  • realizacji celów bezpieczeństwa informacji ustanowionych w oparciu o niniejszą Politykę,
  • spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania,
  • stworzenia jak najlepszej atmosfery pracy i zadowolenia pracowników.

Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania została przeprowadzona w grudniu 2014 przez audytorów jednostki certyfikacyjnej - Polskiego Rejestru Statków S.A. Audyt ten prowadzony był przy udziale audytorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI):
Grzegorz Dulemba
Biuro ds. Zarządzania Jakością
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
pokój 404B tel. 32 4785 174
e-mail: gdulemba@um.jastrzebie.pl

Administrator Systemu Informatycznego (ASI):
Mirosław Klimala
Wydział Informatyki
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
pokój 314A tel. 32 4785 258
e-mail: mklimala@um.jastrzebie.pl