Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe z 10 kwietnia 2015 roku
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe z 30 sierpnia 2019 roku