Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 31 sierpnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 15 września 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie majatkowe z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2020 roku
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2021 roku