Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2014 roku
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 31 sierpnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe z 15 września 2017 roku