Okręg wyborczy nr 3

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Gospodarki Komunalnej

 

Kontakt:

  • e-mail:
  • tel: