Okręg wyborczy nr 1

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej

 

Kontakt:

  • e-mail:
  • tel: