PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - ANNA HETMAN

Sekretariat Prezydenta
al. Piłsudskiego 60
I piętro bud.A, pokój 114
tel. 32 4785 220,
fax. 32 4717 070
e-mail: prezydent@um.jastrzebie.pl


Anna Hetman ma 52 lata. Mężatka, ma dwóch synów. Jest magistrem pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, logopedą i terapeutą. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji. Od 23 lat jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jako nauczyciel, a od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju. Wielokrotnie była nagradzana m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. W 2014 roku uzyskała honorowy tytuł profesora oświaty – najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Anna Hetman kształci młode kadry pedagogiczne na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Publikuje dla środowisk związanych z oświatą. W kadencji 2010-2014 była radną Sejmiki Województwa Śląskiego. W Sejmiku pracowała w Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, Doraźnej Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Doraźnej Komisji „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Jest członkiem Parafialnej Rady Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz działaczką wielu organizacji pozarządowych.

Zakres działań i kompetencji Prezydenta Miasta