Nazwisko i imię Sołtysa:  Dawid Fojt

Rada Sołecka:

Tadeusz Kasprzycki - członek zarządu
Wioleta Warmusz - członek zarządu
Franciszek Kuchta - członek zarządu
Henryk Lubszczyk - członek zarządu
Anna Pieter - członek zarządu
Piotr Klaja - członek zarządu
Henryk Fojt - członek zarządu

Siedziba Rady Sołectwa:
Dom Sołecki
ul. Gajowa 11A
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 


Liczba mieszkańców sołectwa (wg stanu na dzień 12.09.2016 r.): 762