W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

VIII Sesja zwyczajna (czerwiec)

XML

Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju do Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju do Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Projekt uchwały w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie wykonania w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ze zm. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz uchwały Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Sla. 2012.2830 z dnia 17.07.2012 r.)

Projekt uchwały w sprawie sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 2 pkt 7, art. 3, art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 708) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L. 352/1)

Projekt uchwały w sprawie w sprawie umorzenia należności budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. 2017 r. poz. 3900)

Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. 2017 r. poz. 3900)

Projekt uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r. poz. 3900)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok (po autopoprawce)

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)