W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

mgr Beata Gatner-Piekar
Telefon: 32 440 23 81
e-mail: sr@um.jastrzebie.pl  

Kierownik Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych

Aneta Pająk
Telefon: 32 440 23 11
E-mail: apajak@um.jastrzebie.pl

Kierownik Referatu ds. Świadczeń Rodzinnych

Monika Werner
Telefon: 32 440 23 91
e-mail: mwerner@um.jastrzebie.pl

Kierownik Referatu ds. Świadczeń Alimentacyjnych

Monika Kula
Telefon: 32 440 23 78
e-mail: mkula@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
mieści się w budynku przy ul. Zielonej 20A, 18A, 16A

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa 7:30-13:00

czwartek 12:00-17:00

piątek 7:30-13:00


Kontakt telefoniczny w godz. 07.30 do 14.00 - Telefon 32 440 23 81

Zakres kompetencji:   

Do zadań Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

1) udzielanie rzetelnych informacji dot. uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start” w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów;
2) rozpatrywanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start” oraz wniosków dłużników alimentacyjnych;
3) prowadzenie postępowań odwoławczych od wydanych decyzji;
4) prowadzenie postępowań w zakresie realizowanych ustaw w tym w szczególności
przygotowywanie:
a) decyzji administracyjnych,
b) wezwań,
c) postanowień,
d) innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami;
5) prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego;
6) prowadzenie ewidencji zaświadczeń;
7) prowadzenie ewidencji zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”;
8) prowadzenie ewidencji wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, o zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”;
9) prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych;
10) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
11) wystosowywanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa z art. 209 § 1 kodeksu karnego;
12) sporządzanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy;
13) sporządzanie wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
14) kierowanie powództwa do Sądu przeciw osobom zobowiązanym do alimentacji w dalszej
kolejności zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
15) wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych ustaw;
16) prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Za życiem”, zasiłki dla opiekunów, świadczenia „Dobry start”;
17) prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów;
18) sporządzanie projektów budżetu oraz sprawozdań finansowych w zakresie wypłacanych
świadczeń;
19) prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną;
20) prowadzenie dokumentacji księgowej analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia „Dobry start”;
21) zgłaszanie przypisów należności w zakresie wydanych decyzji;
22) przygotowywanie do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Za życiem”, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia „Dobry start”;
23) archiwizacja dokumentacji;
24) miesięczne ustalanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec organu na podstawie prowadzonej analityki oraz naliczanie i kwartalne przypisywanie odsetek;
25) wpisywanie informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji
gospodarczej;
26) kompletowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości w zakresie powierzonych spraw;
27) obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych spraw;
28) ścisła współpraca z Wojewodą w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
29) współpraca z PUP, Prokuraturą Rejonową, Komendą Policji, OPS, Sądami, Komornikami
Sądowymi i innymi instytucjami związanymi z prowadzonymi postępowaniami;
30) prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty, odraczaniem terminu płatności, bądź umarzaniem należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
31) przygotowywanie przelewów w zakresie realizowanych zadań na konta bankowe
świadczeniobiorców na podstawie sporządzonych list wypłat z wykorzystaniem systemu
bankowości internetowej (CUI);
32) obsługa przekazów elektronicznych;
33) organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
34) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
35) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
36) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane