W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Podatków i Opłat

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

Aleksandra Strzemecka - pokój 255B
Telefon: 324785344,
e-mail: astrzemecka@um.jastrzebie.pl  
fn@um.jastrzebie.pl

Referat Księgowości Podatkowej –

pokój 252B,
telefon – 32 4785 259.

Referat Egzekucji – Kierownik

Barbara Rudzka - pokój 166B,
telefon – 32 4785 285.

Referat Podatków i Opłat - Kierownik

mgr Marek Siekaniec - pokój 261B,
telefon – 32 47852 81,

Usytuowanie wydziału:

Wydział Podatków i Opłat mieści się w budynku „B” na II piętrze.
Zajmuje pokoje: 252B – 256B, 258B i 261B – 262B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy dotyczące podatków, opłat lokalnych i innych należności Urzędu, kontroli podatkowej, prowadzenie rachunkowości, egzekucji administracyjnej, zbiorczych sprawozdań dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w szczególności:

1) prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo - księgowej   jednostki budżetowej  Urząd Miasta dotyczących dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych  należności, w szczególności:
a) kontrola formalno – rachunkowa otrzymywanych dokumentów księgowych,
b) dekretacja dowodów księgowych,
c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym między innymi ksiąg głównych, pomocniczych,
d) dzienników, zestawień, wykazów składników aktywów i pasywów,
e) sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu, rachunków zysków i strat, zestawienia zmian funduszu,
f) przygotowywanie okresowych informacji wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej,
g) dokonywanie uzgodnień finansowych z wydziałami Urzędu,
h) przyjmowanie i rozliczanie należności,
i) windykacja należności,
j) przeprowadzanie inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald i weryfikacji,
k) archiwizacja dokumentacji  finansowo - księgowej,

2) prowadzenie całości spraw związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych, w tym:
a) dokonywanie egzekucji administracyjnej,
b) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
c) dokonywanie zabezpieczeń należności,
d) sporządzanie sprawozdawczości i informacji,

3) rozliczanie inkasentów i poborców,

4) rozliczanie podatku od towarów i usług:

a) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu, sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT dla Urzędu Miasta,
b) sporządzanie zbiorczych deklaracji VAT, informacji podsumowujących i plików JPK_VAT Miasta,

5) prowadzenie obsługi zwrotu podatku akcyzowego, w tym między innymi:
a) przyjmowanie wniosków o zwrot,
b) przygotowywanie decyzji,
c) rozliczanie,
d) dokonywanie zwrotu,

6) gromadzenie, analiza i kontrola danych źródłowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty
skarbowej w tym w szczególności informacji i deklaracji podatkowych,

7) ustalanie wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

8) prowadzenie postępowania podatkowego w tym w szczególności przygotowywanie:

a) postanowień, wezwań,
b) decyzji,
c) innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,

9) prowadzenie ewidencji podatkowej,

10) dokonywanie kontroli podatkowych,

11) dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych,

12) przygotowywanie opinii, projektów, rozstrzygnięć w zakresie ulg w podatkach i opłatach,   zwrotów
opłaty skarbowej,

13) prowadzenie ewidencji ulg, informacji i sprawozdawczości w tym zakresie,

14) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
w rolnictwie lub rybołówstwie oraz w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych i przekazywanie do właściwych organów,

15) wystawianie zaświadczeń z zakresu działania wydziału,

16) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu podatków,

17) planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań wydziału i jej bieżąca analiza.

18) ustalanie na podstawie ewidencji księgowej oraz pozostałych informacji udostępnianych Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat - na jego wniosek, potrzebnych do wydania zaświadczeń o niezaleganiu w należnościach cywilnoprawnych lub stwierdzających brak zaległości,

19) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

20) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Podatków i Opłat.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane