W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

Piotr Kohut - pokój 008A
Telefon: 32 4785 393.
e-mail: pkohut@um.jastrzebie.pl
ob@um.jastrzebie.pl

Referat Referatu Działalności gospodarczej i transportu - Kierownik

Rafał Arciszewski - pokój 018A,
telefon – 32 4785 153,
e-mail: rarciszewski@um.jastrzebie.pl

Referat Praw Jazdy - Kierownik

Anna Horak-Mazur - pokój 015A,
telefon - 32 4785 125,

Referat Rejestracji Pojazdów -Kierownik  

Marta Waligóra - stanowisko nr 14
na Sali Obsługi Interesantów
telefon – 32 4785 172, faks: 32 4785 368 i 32 4785 365
e-mail: mwaligora@um.jastrzebie.pl

Referat Dowodów Osobistych- Kierownik

Anna Kapol-Famulska - pokój 158B,
telefon – 32 4785 262.
e-mail: akfamulska@um.jastrzebie.pl

Referat Ewidencji Ludności - Kierownik

Ewelina Stolińska – pokój 157B,
telefon – 32 4785 243
e-mail: estolinska@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji znajduje się:

  • Parter, budynek A , pokoje: 008,013A-018A
  • I piętro, budynek B, pokoje: 153B-159B, 167-172B,
  • Sala Obsługi Interesantów - stanowiska 5-8,9-14

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:30, 
 czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
 piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:00, 
 czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
 piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji należy w szczególności:

1) w zakresie ewidencji ludności:
a) dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,
b) prowadzenie gminnego rejestru mieszkańców,
c) prowadzenie postępowań administracyjnego w sprawach meldunkowych,
d) udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

2) w zakresie dokumentów tożsamości:
a) wydawanie dowodów osobistych,
b) zakładanie kopert osobowych i prowadzenie archiwum kopert osobowych,
c) unieważnianie dowodów osobistych,
d) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

3) w zakresie działalności gospodarczej:
a) przyjmowanie wniosków i przesyłanie danych o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) przyjmowanie wniosków i przesyłanie danych o zmianę i wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) przyjmowanie wniosków i przesyłanie danych o wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) obsługa interesantów w obszarze wynikającym z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sadowym.

4) w zakresie zadań wyborczych:
a) prowadzenie rejestru wyborców,
b) sporządzanie spisów wyborców,
c) współpraca z Biurem Rady Miasta oraz urzędnikiem wyborczym w zakresie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendum.

5) w zakresie komunikacji:
a) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:
- wydawanie praw jazdy i profili kandydatów na kierowców,
- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
- wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem,
- kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i kursy reedukacyjne,
- kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
- zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy,
- cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z wydawaniem uprawnień kierowcom,
- współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, oraz ośrodkami szkolenia kierowców,
- przyjmowanie zawiadomień o zmianach w dokumentach potwierdzających uprawnienia do kierowania i wymiana tych dokumentów,
- przyjmowanie praw jazdy do depozytu,
- dokonywanie wpisów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowej kierowców,
- prowadzenie ewidencji kierowców i przekazywanie danych do CEK,
- prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
- wykonywanie orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów,
- wydawanie zaświadczeń z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami,
- prowadzenie korespondencji w zakresie praw jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami z organami samorządowymi, Policją, Sądem, Prokuraturą,
- wymiana korespondencji w zakresie uprawnień do kierowania z organami państw trzecich oraz
organami Unii Europejskiej oraz placówkami dyplomatycznymi,

b) dopuszczanie pojazdów do ruchu, w tym:
- stała i czasowa rejestracja pojazdów,
- wpisywanie zastrzeżeń i adnotacji do dowodów rejestracyjnych,
- kierowanie na dodatkowe badania techniczne w związku z dokonanymi zmianami w pojeździe,
- wydawanie decyzji na nabicie numerów silnika i nadwozia pojazdu,
- dokonywanie zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
- wydawanie kart pojazdów
- prowadzenie ewidencji dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję,
- wydawanie wtórników dokumentów i tablic rejestracyjnych,
- przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów,
- wyrejestrowywanie pojazdów,
- czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów,
- współpraca z innymi organami m.in. Policją, Sądem, Prokuraturą, ZUS-em w zakresie, udzielania informacji o posiadanych pojazdach,
- sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych o zarejestrowanych pojazdach,
- przekazywanie danych do ewidencji pojazdów,
- współdziałanie z wojskowym komendantem uzupełnień i organami obrony cywilnej w zakresie
wykorzystywania środków transportu do świadczeń na rzecz obrony,

c) nadzór nad szkoleniem kierowców i stacjami kontroli pojazdów:
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
- prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy,
- wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom i wykładowcom nauki jazdy,
- kierowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin,\
- kierowanie na egzamin kontrolny instruktorów uprzednio skreślonych z ewidencji w trybie art. 46 ust.6 ustawy o kierujących,

d) prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym:
- wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
- wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy taksówką,
- wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób,
- wydawanie wypisów z zezwolenia i licencji oraz wtórników,
- przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy osób lub rzeczy,
- ustalanie z przewoźnikami zasad korzystania z przystanków autobusowych,
- współdziałanie z przewoźnikami wykonującymi transport zbiorowy w zakresie cen, przepisów porządkowych, rozkładów jazdy,
- współpraca z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w zakresie komunikacji miejskiej.

6) załatwianie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy

7) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

8) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

9) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i  Komunikacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane