W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 346 w sprawie ogłoszenia w y k a z u nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargo (Or-0151-346/2004)

RSS

Z A R Z Ą D Z E N I E     NR  Or-0151-346/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 04 listopada 2004r.

 

w sprawie:  ogłoszenia  w y k a z u  nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze   b e z p r z e t a r g o w e j.  

                     

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),  art.35 ust.1 i 2,  art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami), uchwały Nr XXI/476/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Staffa i Gałczyńskiego oraz uchwały Nr XX/426/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Staffa.

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Miasta Jastrzębie Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60 na okres 21 dni.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Mienia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                      

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or-0151-346/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie

ogłoszenia wykazu  nieruchomości niezabudowanych

stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

Nr działki

Obręb

     k.m.

Pow.

(ha)

Nr  KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

w złotych

 

1.

 

1927/63

        Jastrzębie Górne

k.m.2

 

 0.0181

 

10 467 - J   

 

  ul. Staffa

  poprawienie warunków

  zagospodarowania

  nieruchomości

  przyległych

                                                

          2.370,00*              

+ należny podatek     

       VAT  22 %

      

2.

2620/63

Jastrzębie Górne    

k.m.2 

0.0057

10 467 - J   

  ul. Staffa

               770,00*

+ należny podatek

       VAT  22 %    

    

3.     

2621/63

Jastrzębie Górne

k.m.2

0.0094

10 467 - J   

  ul. Gałczyńskiego                            

          1.170,00*

+ należny podatek

        VAT  22 %

 

* Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, do których uiszczenia zobowiązany będzie

    nabywca:

    - do poz. 1 koszty te wynoszą   130,00 zł

    - do poz. 2 koszty te wynoszą   130,00 zł

    - do poz. 3 koszty te wynoszą   130,00 zł

   Uwaga:  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

         1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) winny złożyć wniosek

         do dnia 20 grudnia 2004 roku. 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.11.2004 13:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 196
Drukuj Zapisz do PDF