W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 426 w sprawie ustalenia opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne (Or 0151/426/2004)

Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta JAstrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.609.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.


Załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0R.IV.0050.588.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 10 listopada 2015 roku.


ZARZĄDZENIE NR Or 0151/426/2004
Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 31 grudnia 2004 roku


w sprawie: ustalenia opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne


Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / DZ. U.z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 / oraz art.25 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami / DZ.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm. /


zarządzam


§1.

1. Na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu wprowadzić opłaty za umieszczenie tablic reklamowych na budynkach stanowiących mienie komunalne, określone w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.

2. Opłaty za umieszczenie reklam naliczane będą w stosunku kwartalnym i płatne do końca pierwszego miesiąca następnego kwartału.

3. Nie pobiera się opłat za umieszczenie na budynkach komunalnych, szyldów zawierających nazwę instytucji, jednostki lub zakładu o powierzchni do l m2, których umieszczenie jest obowiązkowe i jest uregulowane odrębnymi przepisami

4. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.

5. Stawki opłat będą podwyższane na następny rok kalendarzowy - po upływie każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów roku, w którym stawki uległy podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski" w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

6. Opłaty, o których mowa w ust. l, nie dotyczą budynków i terenów stanowiących części wspólne wspólnot mieszkaniowych.


§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA Or 0151/426/2004
PREZYDENTA MIASTA
Z DNIA 31 grudnia 2004 roku  

TABELA OPŁAT ZA REKLAMY ZAMIESZCZONE NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH


Rodzaj i miejsce znaku reklamowego

 

Stawki

za 1 m2/m-c

 

VAT

Razem

 

Grafika na elewacji

10,00

2,20

12,20

Litery przestrzenne i blokowe

8,00

1,76

9,76

Tablice reklamowe, neony, podświetlane kasetony

12,00

2,60

14,60

Tablice reklamowe ścienne do l m2

10,00

2,20

12,20

Tablice reklamowe powyżej l m2

15,00

3,30

18,30

Tablice reklamowe na stelażu zabudowanym na budynku do l m2

10,00

2,20

12,20

Tablice reklamowe na stelażu zabudowanym na budynku powyżej l m2

15,00

3,30

18,30

Za umieszczenie plakatu na tablicach ogłoszeń na okres dwóch tygodni format A-4

1,00

0,22

1,22

Za umieszczenie plakatu na tablicach ogłoszeń na okres dwóch tygodni format A-5

0,50

0,11

0,66

Za 1/2 formatu A-5

0,30

0,06

0,36

Banery reklamowe

indywidualne negocjacje stawki

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego