W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 400 w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie Jastrzębia Zdroju na 2005 r. (Or.0151/400/2004)

ZARZĄDZENIE  Nr Or.0151/400/2004

                                                      Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

                                                      z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie Jastrzębia Zdroju na 2005 r.

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt.3 uchwały Nr.XXVIII/473/96 Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębia Zdroju.

 

                                                     zarządzam co następuje:

§ 1

 

Ustalić stawki czynszu za lokale użytkowo- komunalne położone na terenie  miasta Jastrzębia Zdroju na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr. 1  i 2

§ 2

Wykonanie Zarzędzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik Nr.1
do Zarządzenia Nr. Or.0151/400/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju

z dnia 10 grudnia 2004r.

 

Stawki czynszowe za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębia Zdroju /inflacja 3,2 %/ podstawa prawna:  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 - Monitor Polski Nr. 43, poz.763

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - --

Lp.              Rodzaj działalności                       stawka za 1 m2                               +       VAT*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Lokale zajm. na cele biurowe                        bez  kategorii                                    7,80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Bank, firmy ubezp., usługi                         bez  kategorii                            14,60
notarial., adwokackie, prawne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Poczty                                                  bez  kategorii                             11,30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Lokale wynaj. na bankomaty                         bez  kategorii                             31,20

        - Powierzchnie użyt. bankomatów                   bez  kategorii                             51,90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.      Lokale wynaj. na działność                            bez  kategorii                              1,90
społeczną: OPS, PCK     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.      Lokale zajm. na działalność

         - usługową, pkt. kolekt.                                    bez  kategorii                              5,20

         - usług,/ wytwórczą                                       bez  kategorii                              6,90

         - wytwórczą                                               bez  kategorii                              8,60

         - salony gier, lombard                                       bez  kategorii                            10,40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.      Lokale służące celom 
      
kult.- oświatowym                                         bez  kategorii                             1,90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.      Lokale wynaj. na prowadz. działal.
     
statutowej utrzym. się ze składek
     
czlon organ. społ.- polit.                                 bez  kategorii                             3,50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.      Garaże                                                     bez  kategorii                             1,90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.     Lokale użyt. publicznej
        
USC, Policja                                              bez  kategorii                             3,50     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.     Pomieszcz. przynależne,
   z wyłącz. pomieszcz. przynal.                         bez  kategorii                             3,50
   
w obiek. mieszcząc. lokale 

    
służ. pod dział. usł. służby zdrowia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.     Lokale wynajmow. na stacje                             bez  kategorii                              3,40 
      
wymienników i hydrofornie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.     Wynajem sali za 1 dzień:

          - przy ul. Gajowej 11A                                       bez  kategorii                          206,40

          - przy ul. Cieszyńskiej 101                                bez  kategorii                          103,20

         

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.     Lokale wynajm. organ. pozarządowym

          i innym podm. prowadzącym

          dział. pożytku publicznego                                 bez  kategorii                             0,10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

* - do każdej wartości czynszu należy doliczyć podatek VATZałącznik Nr.2

do Zarządzenia Nr Or.0151/400/2004
Prezydent Miasta Jasrtzebia Zdroju
z dnia 10 grudnia

 

Stawki czynszowe za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębia Zdroju /inflacja 3,2 % , podstawa prawna:  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 - Monitor Polski Nr. 43, poz.763

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lp.                      Rodzaj działalności                                         stawka za 1 m2                          +      VAT*

                                                                           kat. I               kat.II                katIII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.     Lokale handlowe:                                       

   1.  przemysłowe:

   a/  wyposaż. mieszk./ meble, art..budow.

         RTV, AGD, amotoryzacyjne/                             17,40              13,80                   10,40

    b/  art. przezn. osobistego

      / odzież, obuwie, art.

         chem.- kosmet./ kwiaciar.

          wypoż. kaset                                               13,00                  9,60                     7,20

     c/  odzież używana                                            10,40                  8,60                     6,90

     d/  księgarnie                                                    9,60                  7,80                     5,90

 

   2.   spożywcze:

    a/  z alkoholem                                                   17,40               13,80                   10,40

    b/  bez alkoholu                                                  10,40                 8,60                     6,90

 

   3.   hurtownie, magazyny:                                      10,40                 8,60                     6,90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Lokale zajmowane na

     gasrtonomię:

     - restauracje                                                         10,40                  8,60                    6,90

     - kawiarnie, bary mleczne,                                 

       mała gastronomia                                                 6,90                  5,20                    3,50         

     - pijalnia piwa                                                       18,90               1 5,50                  12,10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Lokale służ. celom ochrony zdrowia:

     - apteki                                                              14,90                12,50                   9,90

     - gabinety lekarskie                                                15,50                12,10                   8,60           

     - lecznice zwierząt                                                10,40                  8,60                   6,90

     Lokale służ. pod dział. usług                                      4,40                   3,40                  2,50

      w służbie zdrowia

     - pomieszcz. przynależne                                         3,20                   2,50                  1,90

      w obiektach mieszczących

      lokale służ pod dział.

      usług., służby zdrowia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Czynniki obniżające stawkę czynszu:

- pomieszczenie piwniczne                                            50%

- pomoeszczenie przejściowe                                        10%

 

W przypadku łączenia branż stosowana jest średnia stawka czynszu.

* - do każdej wartości czynszu należy doliczyć podatek VAT.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego