W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 147 w sprawie ustalenia „Harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój podjętych na Sesji w dniu 22 kwietnia 2004 roku”. (Or – 0151- 147/2004)

Wersja strony w formacie XML

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  Or – 0151- 147/2004

 

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z  dnia 13 maja 2004  roku

 

 

w  sprawie  ustalenia  „Harmonogramu   realizacji   uchwał   Rady   Miasta   Jastrzębie   Zdrój    podjętych   na    Sesji  w  dniu  22 kwietnia  2004  roku”.

                     

 

     Na podstawie  art. 30   ust. 1   pkt  2   ustawy z dnia  8  marca  o  samorządzie gminnym    (Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591  wraz   z   późniejszymi  zmianami)  

 

 

z a r z ą d z a m:

 

 

§ 1

 

Ustalić  „Harmonogram   realizacji   uchwał   Rady  Miasta  podjętych   na   Sesji  w  dniu 22 kwietnia 2004 roku”,   stanowiący  załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia według harmonogramu powierzam naczelnikom:

    - Wydziału Architektury,

    - Wydziału Edukacji,

    - Wydziału Finansowego,

    - Wydziału Mienia,

    - Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej,

    - Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

    - Wydziału Obywatelskiego

oraz Dyrektorowi:

    -  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

    -  Ośrodka Pomocy Społecznej,

    -  Domu Pomocy Społecznej,

    -  Miejskiej Biblioteki Publicznej,

    -  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§ 3


Nadzór nad realizacją zarządzenia zgodnie z harmonogramem powierzam I i II Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

H A R M O N O G R A M   

REALIZACJI    UCHWAŁ RADY   MIASTA   JASTRZĘBIE   ZDRÓJ

podjętych  na  Sesji  w  dniu 22 kwietnia  2004  roku.

 

 

Lp.

Numer uchwały

i data podjęcia

W sprawie

Sposób realizacji

i wskazanie środków finansowych

i rzeczowych koniecznych

do wykonania uchwały oraz źródło pokrycia – klasyfikacja budżetowa

Termin

Wykonawca

Nadzorujący

1.

 XIX/396/2004

z dnia 22.04.2004 r.

rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2003r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

 

Wykonana.

Przyjęto sprawozdanie

Z wykonania budżetu miasta za 2003 r. na Sesji.

 

22.04.2004 r.

Fn

Skarbnik Miasta

Anna Stawiarska

2.

XIX/397/2004

z dnia 22.04.2004 r.

zwolnienia od podatku

od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

W trakcie realizacji.

Uchwała  zwalnia  grunty sklasyfikowane jako drogi.

W trakcie roku podatkowego

Fn

Skarbnik Miasta

Anna Stawiarska

3.

XIX/398/2004

z dnia 22.04.2004 r.

zmiany uchwały Nr XIV/278/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
27 listopada 2003 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2004 rok.

 

W trakcie realizacji.

Uchwała uchyla poprzednio uchwaloną stawkę dla gruntów  sklasyfikowanych jako drogi.

 

W trakcie  roku podatkowego

 

Fn

Skarbnik Miasta

Anna Stawiarska

4.

XIX/399/2004

z dnia 22.04.2004 r.

zmiany “Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004 – 2008”.

 

 

Wykonana.

Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

22.04.2004 r.

Fn

IKI

Skarbnik Miasta

Anna Stawiarska

5.

XIX/400/2004

z dnia 22.04.2004 r.

wniosku o dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.  “Modernizacja Alei Piłsudskiego

w Jastrzębiu Zdroju jako drogi dojazdowej do terenów
inwestycyjnych po byłej KWK Moszczenica  -  etap III”.

 

 

W trakcie realizacji.

Miasto będzie składać wniosek o dofinansowanie z EFRR na realizację zadania w miesiącu maju.

 

2005 rok

IKI

II Zastępca Prezydenta Miasta

 Franciszek Piksa

6.

XIX/401/2004

z dnia 22.04.2004 r.

wniosku o dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. “Modernizacja ulicy Libowiec jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu
Zdroju”.

 

W trakcie realizacji.

Miasto będzie składać wniosek o dofinansowanie z EFRR na realizację zadania w miesiącu maju.

 

 2006 rok

IKI

II Zastępca Prezydenta Miasta

 Franciszek Piksa

7.

XIX/402/2004

z dnia 22.04.2004 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii
zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli.

 

 

W trakcie realizacji.

-          przeliczenie płac – w trakcie realizacji

-          wyrównanie od m-ca stycznia 2004 nastąpi w m-cu maju 2004

środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2004 r.

Na bieżąco

ZGM

I Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Gadowski

8.

XIX/403/2004

z dnia 22.04.2004 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego
punktu tej tabeli.

 

 

 

W trakcie realizacji.

Realizacja Uchwały na bieżąco, środki miasta Rozdz. 85219 § 4010

Na bieżąco

OPS

II Zastępca Prezydenta Miasta

 Franciszek Piksa

9.

XIX/404/2004

z dnia 22.04.2004 r.

Ustalenia najniższego wynagrodzenia  zasadniczego  w pierwszej kategorii 
zaszeregowania tabeli  punktowych rozpiętości  dla poszczególnych  kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości
w złotych jednego punktu tej tabeli.

W trakcie realizacji.

Na bieżąco

MOSiR

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

10.

XIX/405/2004

z dnia 22.04.2004 r.

przekształcenia szkoły

Ponadpodstawowej – Technikum Gastronomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

01.09.2004 r.

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

11.

XIX/406/2004

z dnia 22.04.2004 r.

przekształcenia szkoły

ponadpodstawowej – Technikum Zawodowe dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju w szkołę
ponadgimnazjalną – Techniku Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych

w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

01.09.2004 r.

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

12.

XIX/407/2004

z dnia 22.04.2004 r.

przekształcenia szkoły ponadpodstawowej – Liceum Handlowe dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Handlowych

w Jastrzębiu Zdroju w szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych

w Jastrzębiu Zdroju.

 

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

01.09.2004 r.

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

13.

XIX/408/2004

z dnia 22.04.2004 r.

przekształcenia szkoły

ponadpodstawowej – Technikum Górnicze dla Dorosłych wchodzące

w skład Zespołu Szkół Nr 6

w Jastrzębiu Zdroju w szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych 

w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

01.09.2004 r.

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

14.

XIX/409/2004

z dnia 22.04.2004 r.

przekształcenia szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju w szkołę ponadgimnazjalną –
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Jastrzębiu Zdroju.

 

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

01.09.2004 r.

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

15.

XIX/410/2004

z dnia 22.04.2004 r.

założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy

w Jastrzębiu Zdroju.

 

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

01.09.2004 r.

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

 

16.

 

XIX/411/2004

  z dnia 22.04.2004 r.

organizacji Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju.

 

W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września  2004 roku.

Uchwałę doręcza się:

- Dyrektorowi SP – 21

- Kuratorowi Oświaty

       -  Rodzicom

01.09.2004 r.

 

Ed

Fn

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek  Piksa

 

 

 

 

17.

 

 

 

XIX/412/2004

  z dnia 22.04.2004 r.

utworzenia obwodów głosowania

w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym Nr 2 i Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,

zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 

Wykonana.

22.04.2004 r.

Ob

 

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta  Krzysztof  Gadowski

 

 

18.

 

 

XIX/413/004

   z dnia 22.04.2004 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki      
Publicznej za rok 2003.

 

 

Wykonana.

22.04.2004 r.

 

 

MBP

 

 

II Zastępca Prezydenta Miasta

Franciszek Piksa

 

 

19.

 

 

XIX/414/004

  z dnia 22.04.2004 r.

uwzględnienia zarzutu wniesionego do projektu fragmentu miejscowego
Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

Wykonana.

22.04.2004 r.

 

 

Ar

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta

Krzysztof Gadowski

 

 

 

20.

 

 

XIX/415/004

   z dnia 22.04.2004 r.

uchylenia uchwały Nr V/94/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
14 stycznia 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju,

 

Wykonana.

22.04.2004 r.

 

 

Ar

 

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta  Krzysztof Gadowski

 

 

 

21.

 

 

 

XIX/416/004

  z dnia 22.04.2004 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność miasta Jastrzębie Zdrój położonej przy
ul.  Mazurskiej.

 

 

 

 

W trakcie realizacji.

Wszczęto postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, które rozstrzygnie się 14.05.2004 r.

W terminie 2 m-cy od podpisania umowy rzeczoznawca wykonana operaty szacunkowe.

Następnie zostanie przygotowany wykaz nieruchomości

i wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

W m-cu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

 

31.12.2004

 

 

 

M

 

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta Krzysztof Gadowski

 

 

 

22.

 

 

 

XIX/417/004

     z dnia 22.04.2004 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy
ul. Podhalańskiej.

 

 

W trakcie realizacji.

Złożono  pozew w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Wydział I Cywilny o wydanie nieruchomości przez byłego dzierżawcę.

Po dokonaniu się powyższego zostanie wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 

30.11.2004

 

 

 

M

 

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta
 Krzysztof Gadowski

 

 

23.

 

 

XIX/418/004

     z dnia 22.04.2004 r.

nieodpłatnego przekazania na majątek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Jastrzębiu Zdroju przyłączy centralnego ogrzewania.

 

 

W trakcie realizacji.

30.06.2004

 

 

M

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta. Krzysztof Gadowski

 

 

 

24.

 

 

XIX/419/004

     z dnia 22.04.2004 r.

uznania za lokale socjalne lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej: 90, 92, 94, 96

w Jastrzębiu Zdroju oraz w budynku przy ul. Wodzisławskiej 15

w Jastrzębiu Zdroju.

Wykonana.

22.04.2004 r.

 

 

 

GM

 

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta   Krzysztof Gadowski

 

 

25.

 

XIX/420/004

     z dnia 22.04.2004 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii
zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli.

 

W trakcie realizacji.

Dz.852 Rozdz. 85202  § 4010

Na bieżąco

 

DPS

II Zastępca

Prezydenta Miasta Franciszek Piksa

 

26.

 

XIX/421/004

     z dnia 22.04.2004 r.

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 

 

 

Wykonana.

Podjęto uchwałę niezbędną do uzyskania umorzenia z NFOS.

Uzyskano umorzenie w kwocie

1.650.000,- zł.

31.05.2004 r.

 

Fn

IKI

Skarbnik Miasta

Anna Stawiarska

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane