W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 8 (...) w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Mias (Or.-0151/8/2004)

Wersja strony w formacie XML

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr Or.-0151/8/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 08 stycznia 2004r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 37 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr  46, poz. 543 z późn. zmianami/, uchwały Nr XVII/256/95 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącej własność miasta Jastrzębia Zdroju,  uchwały Nr XXIV/413/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 31 sierpnia 1996 r.  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność miasta Jastrzębia Zdroju,  uchwały Nr X/226/99  Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 1999 r.  w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój,  uchwały Nr XIV/290/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 listopada 1999 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr X/226/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 1999 r.  w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Jastrzębia Zdroju oraz uchwały Nr XLV/1112/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z  dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/226/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne zajmowane przez  najemców wraz  z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2.

Najemcom przysługuje pierwszeństwo nabycia zajmowanego lokalu.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Aleja  Piłsudskiego nr 60 oraz  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju, ulica 1 Maja nr 53.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Mienia.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR Or.-0151/8/2004

Prezydenta Miasta  Jastrzębie Zdrój

z dnia dnia 08 stycznia 2004r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój w drodze bezprzetargowej.

 

                                                                                         W Y K A Z

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 

 

L.P

Nr działki

Pow. Działki w m2

obręb

           k.m.

 

 

Nr Księgi Wieczystej

Udział w powierzchni gruntu i części wspólnej budynku.

Wartość przynależna gruntu [zł]

Opłaty w % Przynależnego gruntu

 

Położenie nieruchomości ulica

Numer lokalu

W pow. użytk. lokalu m2

Pow. Przynależ-na [m2]

Wartość lokalu wg. Szacunku  [zł]

PIERWSZA 25%

ROCZNA 1%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

  25/8

1984

J.M.

8

17122-J

231/10000

924,00

        231,00

9,24

    Śląska  29

4

36,27

4,60

25.900,00

2

1175/57 

1413

J.Z 

  18117-J 

666/10000 

    1.900,00

        475,00

19,00

H. Sawickiej 7

55,90

   10,20

40.300,00

3

1175/57

1413

J.Z. 

 18117-J 

570/10000 

    1.620,00

        405,00

16,20

   H. Sawickiej 7

46,50

    9,90

33.600,00

4

1179/57

1481

J.Z. 

 18120-J 

444/10000 

    1.326,00

        331,50

13,26

   H. Sawickiej 8

35,61

8,20 

25.500,00

5

1207/61 

     710

    J.Z..

  18136-J

596/10000 

       850,00

        212,50

       8,50

Żeromskiego 16

4

45,92

8,00 

33.200,00

 6.

1194/61

1239

J.Z.

1

  18128-J

618/10000

    1.540,00

        385,00

15,40

A. Krajowej 15

4

45,92

9,90

33.200,00

 7.

1194/61

1239

J.Z.

1

  18128-J

464/10000

    1.160,00

        290,00

11,60

A. Krajowej 15

8

35,61

6,30

25.800,00

 8.

3324/54

1641

J.D.

2

  18168-J

469/10000

    1.430,00

        357,50

14,30

Wyspiańskiego 13

5

35,61

6,50

25.100,00

 

Przedmiot sprzedaży nie jest objęty podatkiem od towarów i usług /VAT/

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane