W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych:

 Halina Humeniuk - pokój 165B
  telefon: 32 4785 371,
  e-mail: hhumeniuk@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie :

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B”, na I piętrze.
Zajmuje pokój o numerze: 165 B

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:30, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Zakres kompetencji:

Do zakresu działania i kompetencji Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych należy, w szczególności:

 1. prowadzenie działań w obszarze polityki społecznej, związanej z problematyką osób niepełnosprawnych oraz dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Miasta, w szczególności:
  a) analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, dotyczących między innymi:
  - możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
  - uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami,
  - leczenia, rehabilitacji i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego  korzystania ze środków transportu,
  - usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie,
  b) opracowanie i koordynacja programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta,
  c) proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań, wynikających z ustaw oraz przyjętych programów,
  d) opracowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań  zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
  e) współpraca i współdziałanie z wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f) inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami niepełnosprawnymi,
  g) przedstawienie Prezydentowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,
  h) inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych,
  i) koordynowanie działań dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
  j) współpraca z Sołtysami i Zarządami Osiedli w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych, w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,
  k) uczestniczenie w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowym w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
 2. współpraca z Wydziałem Urzędu, właściwym do spraw społecznych, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami w sprawach dotyczących obszaru swojego działania,
 3. organizowanie konferencji, sympozjów, paneli i spotkań poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych, we współpracy z organizacjami i instytucjami,
 4. reprezentowanie Miasta w stosunkach zewnętrznych oraz w kontaktach z podmiotami, organami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie określonym w odrębnych upoważnieniach lub pełnomocnictwach Prezydenta,
 5. podpisywanie pism i dokumentów związanych z obszarem swojego działania,
 6. współpraca z wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, w szczególności polegająca na konsultowaniu realizowanych przez nie działań dotyczących osób niepełnosprawnych, w ramach obszaru swojego działania,
 7. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo–finansowej z wykorzystania środków finansowych PFRON przez powiat,
 8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 9. wydawanie osobom niepełnosprawnym legitymacji potwierdzających uprawnienia do korzystania z różnych form pomocy,
 10. pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością, w tym pomoc osobom fizycznym oraz organizacjom zajmującym się kwestią niepełnosprawności w dostępie do bezpłatnych porad ze specjalistą, a także wspieranie ich na rynku pracy oraz udzielanie informacji organizacjom na temat dostępnych programów pomocy finansowej z budżetu państwa, programów PFRON, funduszy strukturalnych i możliwości ubiegania się o dotacje,
 11. inicjowanie działań zmierzających do pogłębienia integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
 12. udzielanie informacji interesantom w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej raz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością w zakresie obszaru swojego działania, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 14. organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe, w zakresie obszaru swojego działania
 15. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 16. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie obszaru swojego działania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego