W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 maja 2005 roku

Wersja strony w formacie XML
 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 19 maja 2005 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 21 kwietnia 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

                        - w zakresie finansów

- w Dzienniku Ustaw Nr 78 ukazała się ustawa z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej dająca możliwość umorzenia zobowiązań podatkowych wobec Miasta. Podstawą do umorzenia byłaby uchwała Rady Miasta obejmująca restrukturyzację zaległości Zakładów Opieki Zdrowotnej. Z ewidencji podatkowej wynika, że z takiej możliwości mógłby skorzystać Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Projekt stosownej uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta na najbliższej sesji,   

- przyjęto około 600 deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
od środków transportowych,

- w okresie od stycznia do kwietnia br. przygotowano łącznie około 14 tys. decyzji podatkowych,

- w wyznaczonych terminach wymagane raty podatków wpłaciło około 86% podatników. Wobec podatników, którzy nie uregulowali w/w podatków wszczęto postępowania podatkowe (wysłano ok. 1600 upomnień, przygotowano ponad 600 tytułów wykonawczych),

- od początku roku do kwietnia br. wydano 19 decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych dla osób fizycznych na kwotę 8 tys. zł,

- wysłano ok. 1300 wezwań do zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy,

- przyjęto 73 bilanse jednostek organizacyjnych Miasta celem przygotowania łącznego bilansu gminy   


                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

- po wszystkich odbiorach technicznych w dniu 6.06.2005 nastąpi oddanie lodowiska JASTOR do eksploatacji. O tym fakcie poinformujemy Państwa także odrębnymi pismami.

- rozpoczęto prace drogowe związane z ulicą Libowiec. Trwa korytowanie metodą frezowania. Obecnie nie ma większych utrudnień w ruchu pojazdów na tej ulicy,

-aktualnie trwają następujące roboty:

         - modernizacja ul. Turystycznej -  od 20 maja zostaje zamknięte całe skrzyżowanie,

         - wymiana dachu w SP nr 17 w Ruptawie      

        - remont nawierzchni na parkingu przy Ośrodku Zdrowia na ul. Komuny Paryskiej.

        - roboty dekarskie łącznie z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół nr 5 w Jastrzębiu Zdroju,

- trwają rozmowy z J.S.W. S.A. w sprawie podwyższenia wiaduktu tzw. „starego” na ul. Pszczyńskiej. Plany eksploatacji KWK „Zofiówka” powodują konieczność podwyższenia tego obiektu o 3,5 m w stosunku do obiektu „nowego” i to do roku 2008. Inwestycja wymaga zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawłowice.

 

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- wg danych na 30 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 6.802 osoby bezrobotne. W miesiącu kwietniu w urzędzie zarejestrowano 486 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 16,6%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim - kształtowała się na poziomie 16,6, dla województwa śląskiego wynosiła 17,0%, natomiast dla kraju wyniosła - 19,3% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do marca br.),

- w kwietniu do urzędu pracy wpłynęły 473 oferty pracy, w tym 27 ofert subsydiowanych ,

- 26 kwietnia br. w Hali Sportowej „Omega” w Jastrzębiu Zdroju odbyła się dziesiąta edycja Targów Pracy zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miasta. Udział w Targach wzięło 40 firm, instytucji i jednostek szkoleniowych. Ogółem zgłoszono 804 oferty pracy. Przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Górniczej Agencji Pracy oraz Młodzieżowego Biura Pracy OHP dysponowali 461 ofertą, natomiast obecni na targach przedsiębiorcy zgłosili 343 oferty pracy. Dysponowaliśmy 26 ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród oferowanych miejsc pracy najwięcej było propozycji zatrudnienia w górnictwie, budownictwie, handlu, ubezpieczeniach i gastronomii. Przedstawione zostały również oferty szkoleń. W trakcie targów można było skorzystać z porad doradcy zawodowego. W Targach wzięła udział kadra EURES: wojewódzki i powiatowy asystent EURES, którzy udzielali informacji dotyczących warunków pracy i ofert pracy za granicą,

- w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w kwietniu br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego) Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju złożył dwa projekty:

 

·         Projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia”

Celem projektu jest dostosowanie ludzi młodych do nowych warunków i wymogów rynku pracy. Projekt adresowany jest do młodzieży poniżej 25 roku życia oraz absolwentów wszystkich typów szkół. Grupę beneficjentów stanowić będzie 385 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju. Termin realizacji projektu: 01.06.2005r. do 30.06.2006r.

 

·         Projekt „Gotowi do zmian”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych, poprzez dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy.
W projekcie uczestniczyć będzie 260 osób powyżej 25 roku życia (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Obejmie on osoby, które z uwagi na kwalifikacje zawodowe oraz sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem. Termin realizacji projektu: 01.06.2005r. do 30.06.2006r.,

- Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju wystąpił w kwietniu br. z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Praca dla Ciebie – aktywizacja zawodowa bezrobotnych”, który przewiduje objęcie wsparciem 610 osób. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a zostanie wdrożony po uzyskaniu pozytywnej opinii z Ministerstwa Gospodarki i Pracy,

- 17 maja odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, podczas którego Rada zapoznała się ze stanem i strukturą bezrobocia w Jastrzębiu Zdroju.
Omówiono także kierunki, na jakich od września można będzie podjąć naukę w szkołach policealnych.

 

- w zakresie edukacji

- w dniach od 25 do 29 kwietnia w Jastrzębiu Zdroju gościli przedstawiciele placówek oświatowych ze Słowacji, Rumunii i Niemiec, którzy przyjechali na zaproszenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. W roku szkolnym 2004/2005 placówka ta przystąpiła do projektu Sokrates Comenius. Do tej pory odbyły się już 2 podobne spotkania: w Niemczech i Słowacji.  
W trakcie każdej z wizyt uczestnicy mają możliwość poznania struktury kształcenia oraz metod stosowanych w danym kraju,

- 27 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie indeksów zwycięzcom tegorocznej edycji "Konkursu o indeks Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych".
W wyniku dwuczęściowych eliminacji wyłoniono uczniów, którzy wykazali się najlepszą znajomością danego języka. Osoby te otrzymały indeksy i od nowego roku akademickiego będą mogły podjąć naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju,

- rozpoczęto postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy winni otrzymać decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego,

- we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską przygotowywany jest konkurs ,,Przyjazna szkoła”, którego celem jest zbadanie poziomu poczucia bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych naszego miasta,

- podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dotację w wysokości 137.800,00 zł dla 886 uczniów szkół podstawowych
i specjalnych na wyjazd na tzw. „zielone szkoły” w I półroczu 2005 roku,

- przygotowano i rozliczono dyspozycje przekazania środków na dowóz uczniów niesłyszących do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Raciborzu i Katowicach,

- przystąpiono do realizacji ostatniego etapu reformy ustroju szkolnego tzn. przekształcenia Policealnych Studiów Zawodowych w Szkoły Policealne, które dają możliwość kontynuacji kształcenia absolwentom,

- przygotowano aneks do porozumienia z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w Jastrzębiu Zdroju w przedmiocie współpracy w zakresie kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój. Dotyczy to 1 klasy (30 osób) w Technikum przy Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju, gdzie odbywać się będzie kształcenie w specjalności technik górnik, w systemie nauki dziennej trwającej 4 lata.

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

- rozpoczęto realizację Programu Rządowego ,,Posiłek dla potrzebujących” dla osób starszych, samotnych, chorych. Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć tą formą pomocy ok.160 osób,

- zostały rozstrzygnięte konkursy ofert na wybór realizatora programów profilaktycznych pn.:

·         „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005”.

Realizacja programu polegać będzie na wykonaniu 500 badań wśród dorosłych mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna „SANODERM” z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 2a.

·         „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego  wśród mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005”.

Realizacja programu polega na przebadaniu w kierunku raka gruczołu krokowego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego 200 mieszkańców miasta, powyżej 50 roku życia. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ROT – MED.” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 47.

- zostały rozstrzygnięte następujące konkursy w dziedzinie pomocy społecznej:

·         „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci najuboższych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój.”

 Realizatorem wyżej wymienionego zadania jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca im. J. Kreta w Jastrzębiu Zdroju.

·         „Utworzenie świetlicy terapeutycznej dla młodzieży niepełnosprawnej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.”

Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni Inaczej” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Szkolnej 1.

 

- w zakresie ochrony środowiska

- rozstrzygnięty został I Miejski Konkurs Przyrodniczy pt. „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”, skierowany do uczniów klas od I do III szkół podstawowych. W konkursie uczestniczyło 12 placówek. Uczestnicy konkursu od listopada 2004r. do marca br. składali miesięczne raporty wraz z załączonymi pracami plastycznymi. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się 16 maja 2005r. Nagrody ufundowane zostały ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                        

- w zakresie gospodarowania mieniem

- dokonano nabycia w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej przy
ul. Komuny Paryskiej zabudowanej budynkiem wykorzystywanym dotychczas jako schronienie dla osób bezdomnych,

- przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone przy ul. Boya Żeleńskiego i Ogrodowej,

- dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Leśmiana,

- prowadzono postępowania w sprawie wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej,

- w zakresie obrotu nieruchomościami prowadzono postępowania dotyczące:

- nabycia na rzecz Miasta prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości położonej

przy Al. Piłsudskiego o łącznej powierzchni 0.9053 ha od Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju,

- zbycia w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości stanowiącej własność   Miasta o pow. 0.0670 ha, położonej przy ul. Leśmiana za cenę brutto 7.149,20 zł,

- przygotowania do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta położonych przy ulicy B. Żeleńskiego i Ogrodowej,

- przygotowania do oddania w użytkowanie wieczyste 2/304 nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pomorskiej na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój,

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

W okresie od 15 kwietnia do 13 maja br. przeprowadzono następujące przetargi nieograniczone:

- w zakresie usług:

-ogłoszono ponownie z uwagi na wcześniejsze unieważnienie przetargi na:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania:

- ul. Gagarina 103– budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  

- ul. Gagarina 108 – budynek mieszkalny (remont gzymsów)

- ul. Dworcowa 17 E – 4 wiaty magazynowe

- parkingu wzdłuż ul. Hanki Sawickiej - przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2005r.

- rozstrzygnięto przetarg na Wywóz i utylizację nieczystości płynnych – przetarg odbył się w dniu 18.04.2005r.

 

- w zakresie robót budowlanych:

- Roboty ogólnobudowlane ul. Gajowa 11 i 11 A – przetarg odbył się w dniu 29.04.2005r.,

- Wymiana instalacji c.o. w budynku mieszkalnym ul. Miodowa 1-3 (klatka nr 1) – przetarg odbył się w dniu 20.04.2005r.,

- Przeglądy 1-roczne i 5-letnie budynków oraz roboty elektryczne – przetarg odbył się
w dniu 27.04.2005r.,

- Wymiana stolarki otworowej – przetarg odbył się w dniu 28.04.2005r.,  

 

- w zakresie dostaw:

   - Dostawa 2 samochodów – przetarg odbył się w dniu 05.05.2005r., został rozstrzygnięty pozytywnie na dostawę samochodu towarowo-osobowego, unieważniono natomiast przetarg na dostawę samochodu osobowego typu Kombi Van.

 

- ponadto realizowano następujące zadania:

- wykonywano roboty instalacyjne w zakresie m.in.: przeglądów i kontroli instalacji elektrycznej, udrożnienia kanalizacji sanitarnej, wymiany podejść kanalizacyjnych, wymiany instalacji elektrycznej, kontroli instalacji odgromowej na budynkach, usuwania awarii
i wykonywania bieżących konserwacji w tym zakresie, ­­

- roboty ogólnobudowlane w zakresie m.in.: remontów kapitalnych mieszkań, docieplenia mieszkań, robót murarskich i malarskich, realizacji zaleceń wynikających z protokołów kontroli kominiarskiej, usuwania drobnych usterek zgodnie ze zgłoszeniami,

- wykonywano prace porządkowe, nasadzenia drzew i krzewów na terenach administrowanych przez MZN, wywożono wielkogabarytowe sprzęty gospodarstwa domowego,

- przygotowywano dokumentację związaną z zamianą mieszkań.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, w maju br. wypłaconych zostało 1.860 dodatków za łączną kwotę 256.838,06 zł,

- do dnia 11 maja br. w Wydziale przyjęto i zarejestrowano 198 wniosków od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy do rozpatrzenia w 2006 roku.

 

                        - w zakresie kultury i sportu

- w dniach 7-8 maja odbyły się III Mistrzostwa Klubów Kibica w Piłce Siatkowej.
W imprezie wzięło udział osiem drużyn z całego kraju. Tytuł najlepszej drużyny w Polsce obronili ubiegłoroczni mistrzowie z Jastrzębia Zdroju,

- 10 maja minął termin składania wniosków z kandydaturami osób do Nagrody Miasta
w dziedzinie kultury,

- wraz z Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej przygotowywany jest kolejny XI Sportowy Turniej Miast i Gmin. Impreza odbędzie się 1 czerwca. Do wzięcia udziału zaproszone zostały wszystkie placówki oświatowe. Przypomnę, że w ubiegłym roku nasze miasto zajęło I miejsce w woj. śląskim, a siódme w kraju,

- od 10 maja do 3 czerwca 2005r. odbywać się będzie X Jastrzębski Festiwal Kultury – przegląd twórczości artystów zamieszkałych na terenie naszego miasta. Do organizatorów tegorocznej edycji Festiwalu wpłynęły ogółem164 zgłoszenia,

- 22 kwietnia odbyły się V Prezentacje Muzyczne Zespołów Klubu „Metronom”,  

- 15 maja w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej wystąpił „Collegium Tint” z programem „Muzyczne zabytki Lewoczy  i Europy”

-  10 maja w Galerii Epicentrum odbył się wernisaż wystawy fotografii Marii Śliwy,

- w kwietniu rozpoczął się cykl zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, organizowanych na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,

- 3 maja na Stadionie Miejskim odbyła się „Majówka z MOSiR-em”. W programie m.in. wystąpiła Ewelina Flinta z zespołem, odbyły się także koncerty zespołów: Kometa Marleja
i Cover Band,

- 5 maja w Hali Sportowej „OMEGA” odbyła się Spartakiada z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, w której wzięły udział dzieci i młodzież z jastrzębskich ośrodków
i instytucji: Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych, Domu Nauki i Rehabilitacji, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskiego Związku Niewidomych - Koło Terenowe Wodzisław Śląski oraz z Zakładu Leczniczo- Opiekuńczego „Betlejem”,

- w dniach 17-19 maja odbyły się „Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Biegach Przełajowych Uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”,

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

W ramach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną „DRZWI OTWARTYCH  BIBLIOTEKI” – „Biblioteka otwarta dla Ciebie” odbył się cykl przedsięwzięć kulturalno - edukacyjnych promujących Bibliotekę i czytelnictwo. Głównym zamierzeniem „Drzwi Otwartych Biblioteki” było podkreślenie roli Biblioteki jako lokalnego centrum informacji. Gośćmi Biblioteki w tych dniach byli ludzie związani z książką, kulturą i nauką. Zaplanowano również szereg imprez dla najmłodszych czytelników.

 

W ramach „DRZWI OTWARTYCH BIBLIOTEKI” odbyły się:

- wystawy:

- wystawa fotografii Jarosława Gilgi w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej - „My…, Wy…, Oni…”,

- pokonkursowa wystawa prac dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 12 - „Podróże po Europie”,

 

- wykłady:

- wykład mgr Stefana Janty z Planetarium Śląskiego - „Jest tam ktoś? Czyli czy jesteśmy sami we wszechświecie”,

- wykład dr Tadeusza Kani z Uniwersytetu Śląskiego - „Polska lepsza i gorsza (A,B,C) a zjawiska patologiczne i kryminalne w dziedzinie kultury i oświaty”,

- spotkania autorskie

- z Anną Onichimowską – autorką książek dla dzieci,

- z Barbarą Kosmowską – autorką książek dla młodzieży i dorosłych

- "Spotkania z historią - Warsztaty - Papier ręcznie czerpany" - Pokaz czerpalni papieru „KALANDER”,

- koncert w wykonaniu Joachima Perlika (Zespół „Akt”) - „Wspomnienie o… - piosenki Czesława Niemena”,

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- 12 maja odbyło się szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla pracowników ds. OC zakładów pracy z terenu miasta. W szkoleniu oraz treningu brali udział członkowie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, pracownicy ds. OC zakładów pracy, dyrektorzy zakładów pracy, przedstawiciele urzędu miasta. Na szkoleniu zostały omówione procedury postępowania podczas występowania poszczególnych zagrożeń (procedury postępowania przed wystąpieniem zagrożenia, tok postępowania w trakcie trwania zagrożenia, postępowanie po ustąpieniu zagrożenia) oraz problematyka ochrony ludności w świetle obowiązujących przepisów prawa (cele i zadania obrony cywilnej, organizacja ochrony ludności, obowiązki i zadania ludności
w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej, udział ludności w akcjach ratunkowych). Odbył się również pokaz z wybranych zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej,

- 13 maja odbył się trening sztabowy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Celem szkolenia było przygotowanie przez kierowników oraz członków grup roboczych procedur postępowania podczas wystąpienia danego zagrożenia, doskonalenie współdziałania w prowadzeniu akcji ratowniczej, określenie procedur postępowania oraz zasady postępowania z dokumentami niejawnymi.

 

                        - Jastrzębski Zakład Komunalny

- prowadzono prace porządkowe terenów poboczy dróg publicznych (o łącznej powierzchni 61.622 m kw.),

- prowadzone są prace przy rozbudowie kwatery grzebalnej „J” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, a także prace przy drodze dojazdowej (etap II) na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej,

- usunięto tzw. „dzikie” wysypiska śmieci znajdujące się przy ul. Leśnej, K. Miarki,
11 Listopada, Przemysłowej, Czecha, Cichej i Kondziołowiec,

- od połowy miesiąca kwietnia do połowy miesiąca maja zebrano opłaty w utworzonej strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka (w wysokości 10.793,80 zł), opłaty parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej (w wysokości 9.952,50 zł), opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta (w wysokości 71.917,45 zł).

 

                        - Straż Miejska

- 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie wyjazdowe w sprawie utworzenia polsko-czeskiego przejścia granicznego z udziałem władz Jastrzębia Zdroju i czeskich Petrovic oraz przedstawicieli straży granicznej. Na spotkaniu dyskutowano o możliwości utworzenia przejścia pieszo-rowerowego, które miałoby się znajdować w Jastrzębiu – Ruptawie,

- Straż Miejska oraz Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzymały środki w wysokości 100 tys. zł na realizację projektu „Krok do przodu”. Projekt ten zakłada podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz nauki języka angielskiego dla 100 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji w Jastrzębiu Zdroju. Uczestnicy programu przez okres sześciu miesięcy (trzy razy w tygodniu) będą uczęszczać na zajęcia, objęte programem.We środę, 18 maja w Domu Zdrojowym odbyła się uroczystość wręczenia Urzędowi Miasta Jastrzębie Zdrój Certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

 
Przypomnę, że w listopadzie 2003 roku Rada Miasta zaakceptowała działania Prezydenta Miasta zmierzające do uzyskania certyfikatu. W maju ubiegłego roku zarządzeniem Prezydenta Miasta przyjęto obowiązującą w Urzędzie Miasta Politykę Jakości. Wkrótce powstała także Księga Jakości, będąca najważniejszym dokumentem określającym zasady systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta. W kwietniu tego roku firma certyfikująca przeprowadziła audit, którego celem było stwierdzenie zgodności wprowadzonego systemu zarządzania jakością z normami ISO 9001:2000. Po przeprowadzonym audicie Urząd Miasta został rekomendowany do otrzymania certyfikatu.

Wdrożony w Urzędzie system zarządzania jakością obejmuje swym zakresem wszystkie wydziały Urzędu Miasta wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Pragnę poinformować, że kontynuowane są rozmowy z władzami Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach dotyczące uruchomienia Ośrodka Zamiejscowego tej uczelni w Jastrzębiu Zdroju. Pismem z dnia 17 maja Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Krystian Probierz poinformował mnie o konieczności udzielenia przez Miasto Jastrzębie Zdrój dotacji w wysokości 700 tys. zł na rok akademicki 2005/2006. Kwota dotacji powinna być przekazana w dwóch ratach płatnych – w terminie do dwóch tygodni po podpisaniu umowy pomiędzy naszym Miastem a Politechniką Śląską (I rata) oraz w terminie do 28 lutego 2006 roku (II rata). Całkowita kwota dotacji na każdy następny rok działalności Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Śląskiej powinna być określona uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój do 31 października roku poprzedzającego.

Ministerstwo Skarbu poinformowało mnie o uznaniu za zasadne wstrzymania procesu komercjalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy komunalizacji tego przedsiębiorstwa.
Przypomnę, że z wnioskiem o komunalizację wystąpiły jeszcze w 1991 roku gminy zaopatrywane w ciepło przez PEC, powołując się na przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Do dzisiejszego dnia Wojewoda Śląski nie wydał żadnej decyzji, nie nastąpiło też zawieszenie postępowania.
W listopadzie 2004 roku złożyłem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zażalenie na nie załatwienie w terminie przez Wojewodę Śląskiego sprawy komunalizacji mienia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Z uwagi na brak odpowiedzi, w styczniu br. wystosowano kolejne pismo. Tym razem odpowiedź z Ministerstwa nadeszła i jest dla Miasta korzystna.

Informuję także, że 14 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyła się uroczystość wręczenia nagród "Narcyz 2005". Jest ona wyrazem uznania dla kobiet wyróżniających się w działalności zawodowej i społecznej. W tym roku nominacje do nagrody "Narcyz 2005" otrzymały m.in. jastrzębianki: Stanisława Gajdzik, Współwłaściciel, Dyrektor Finansowy Zakładu Mięsnego "HAGA PLUS" Sp. z o.o.; Beata Olszok, Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości; Barbara Szmyt, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiki i Finansów, Główny Księgowy KWK "Jas-Mos". Jedną z czterech Laureatek Narcyzów 2005 została p. Barbara Szmyt z Jastrzębia Zdroju (wyróżnienia otrzymały również: p. Teresa Mokrysz – Prezes firmy MOKATE, Ewa Ryszka – wiceprezydent Urzędu Miasta w Rybniku i Zofia Przeliorz – twórca ludowy z Żor).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane