W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.677.2015

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na postawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015. poz. 1515) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam

 

§1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Jastrzębie-Zdrój

3. Konsultacja przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.


§ 2

Określa się:

a)     termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 07 grudnia  2015 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 grudnia  2015 r.


§ 3

Format konsultacji:

konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie
internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.


§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały.


§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 7

Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów


§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane