W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050.644.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2015.1515) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam

 

§ 1


1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.


§ 2

Określa się:


a)    termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  26 listopada  2015 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień:  04 grudnia 2015 r.


§ 3


Forma konsultacji:


Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 4


Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.


§ 5


Opinie w sprawie w/w projektu uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji rozpatrywane będą uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały.


§ 6


Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną  na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 7


Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się  za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


§ 8


Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kultury, Sportu i Turystyki.


§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane