W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały z dnia 25 listopada 2004 r. Nr XXVI/560/2004 (345.2014)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.345.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 lipca 2014r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały z dnia 25 listopada 2004r. Nr XXVI/560/2004

            Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam

§ 1

1.     Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały z dnia 25 listopada 2004r. Nr XXVI/560/2004.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

§ 2

1.     Określa się:

a)     Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15 lipca 2014r.

b)    Termin zakończenia konsultacji na dzień: 18 lipca 2014r.

§ 3

1.     Forma konsultacji:

a)     Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Rady Miasta.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE

Radni Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP przedłożyli  projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały z dnia 25 listopada 2004r., nr XXVI/560/2004.

Projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego, w związku z tym ustala się przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 


Załączniki

Uzasadnienie docx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane