W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie (...) sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta.. (284.2014)

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.284.2014.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 18 czerwca 2014 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały nr XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

 

 

 

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie - Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarządzam

 

§1

 

1.    Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój zwane dalej „konsultacjami”.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały nr XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały Rady Miasta.

 

§2

Określa się:

a)     termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 18 czerwca 2014 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień: 25 czerwca 2014 r.

 

§3

 

Forma konsultacji będzie następująca:

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu –Zdroju.

 

§5

 

Opinie w sprawie w/w projektu uchwały Rady Miasta należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały Rady Miasta.

 

 

§6

 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§7

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§8

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju.

§9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Uzasadnienie doc, 27 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane