W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie objęcia ochroną w formie pomnika przyrody drzew rosnących na terenia miasta Jastrzębie-Zdroju

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie  Nr Or.IV.0050.205.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie -Zdrój

z dnia 30.04.2014r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie objęcia ochroną w formie pomnika przyrody

drzew rosnących na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju.

 

Na podstawie art. 5a, ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013.594 j.t. z późn. zmianami ) oraz Uchwały nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam:

 

§ 1

 

  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Objęcia ochroną w formie pomnika przyrody 15 szt. drzew „ rosnących na terenie miasta Jastrzębi-Zdroju. Wykaz drzew w załączniku do    niniejszego zarządzenia.

 

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

 

§ 2

Określa się;

a)     termin rozpoczęcia konsultacji od 05.05.2014r.

b)    termin zakończenia konsultacji do 12.05.2014r.

 

§ 3

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój; www.jastrzebie.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

 

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii (pok.020 A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, AL. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

§ 6

 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu  

Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane