W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta (...)w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju....

Wersja strony w formacie XML

 

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.160.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 03 kwietnia 2014r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

 

            Na podstawie art.3 d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r.   w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

  1. Określa się:

a)     Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 03.04.2014r.

b)    Termin zakończenia konsultacji na dzień: 07.04.2014r.

 

§ 3

  1. Forma konsultacji:

a)     Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Sekretariacie (pok. 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

  

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

  

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane