W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 roku Technikum Nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.130.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia  18 marca 2014 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. Technikum Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam:

§ 1

 

1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. Technikum Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

 

1.     Określa się:

a)     termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 24 marca 2014 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień: 31 marca 2014 r.

 

§ 3

1.     Forma konsultacji:

a)     konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Edukacji.

 

§ 5

 

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane