W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.106.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój

            Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

1.     Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

 

§ 2

1.     Określa się:

a)     Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 28 marca 2013r.

b)    Termin zakończenia konsultacji na dzień: 4 kwietnia 2013r.

 

§ 3

1.     Forma konsultacji:

a)     Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Biura Rady Miasta.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki się są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Rady Miasta.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

UZASADNIENIE

            Mając na celu uhonorowanie za zasługi na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się podjęcie uchwały, która pozwalałaby nadać tytuł ”Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” osobie nie będącej mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój, bądź też odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” osobie zamieszkującej na terenie Miasta.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane