W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015 dotyczącego trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania... (Or.IV.0151-443/2010)

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-443/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 06 października 2010 r.

 

w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015 dotyczącego trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591-j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LW706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam

 

§1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie - Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2011-2015 dotyczącego trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu.

 

§2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 7 październik 2010 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 12 październik 2010 r.

 

§3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 pok. 57 W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione przez podmiot propozycje zmian.

 

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń.

 

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane