W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 159 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok (XVIII.159.2013 )

UCHWAŁA NR XVIII.159.2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 5 050 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 404 612 086 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 338 683 701 zł,

2)     dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§2

1.     Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 5 050 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 486 417 603 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 317 029 058 zł,

2)     wydatki majątkowe 169 388 545 zł.

§3

Zwiększyć o kwotę 367 408 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     W związku ze zmianą sposobu finansowania kosztów pobytu dzieci nie będących mieszkańcami naszego Miasta a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości 55 000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie poprzez zmniejszenie dochodów na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu dotacji i zwiększenie dochodów na zadania własne z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola.

2.     W związku z wpłatą do budżetu Miasta darowizny od JSW S.A. w wysokości 5 000 zł i nawiązki sądowej od osoby fizycznej w wysokości 50 zł proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 050 zł.

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości 5 690 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4 w związku ze wzrostem zatrudnienia o 0,5 etatu od września br.

2.     W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości 1 zł z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe. Proponowana zmiana pozwoli w pełni wykorzystać przyznane dofinansowanie do projektu unijnego "Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii" - Zakup tablicy interaktywnej.

3.     Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości 2 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Profesjonalny Urząd II”. Proponowana zmiana wynika z konieczności zaokrąglenia planu wydatków do pełnych złotych.

4.     W związku z wpłatą darowizny i nawiązki sądowej do budżetu Miasta, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5 050 zł z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 367 408 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po listopadowej sesji Rady Miasta w tym:

1.     proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 11 492 zł,

2.     proponuje się zmniejszyć dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 378 900 zł w związku ze zmniejszeniem liczby słuchaczy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane