W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 839 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. (XXXIX/839/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

Uchwała  Nr  XXXIX/839/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić plan przychodów i wydatków na 2005 rok w zakładzie budżetowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się dokonać następujących zmian budżetu miasta :

1.       Zwiększyć dochody na ogólną kwotę 5 898 955 zł, w tym:

-            wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 769 000 zł,

-            podatek od spadków i darowizn o kwotę 70 000 zł,

-            podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 1 800 000 zł,

-            podatek od środków transportowych o kwotę 120 000 zł,

-            opłata skarbowa o kwotę 154 000 zł

-            podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 1 474 755 zł,

-            podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 397 000 zł,

-            odsetki od środków na rachunku bankowym o kwotę 680 000 zł,

-            zwrot do budżetu miasta środków niewygasających w 2004 roku w wysokości 432 000 zł,

-            prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za zbiorowe ubezpieczenie uczniów w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2 200 zł .

2.       Zmniejszyć dochody na ogólną kwotę 4 936 073 zł, w tym:

-            opłata eksploatacyjna o kwotę 58 000 zł,

-            środki z  ZPORR na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 4 842 449 zł, z tego - Budowa dróg oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica, Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do Rybnickiej, Modernizacja ul. A. Krajowej, Modernizacja Al. Piłsudskiego, Modernizacja ul. Libowiec,

-            dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa dróg oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o kwotę 35 624 zł.

3.       Zmniejszyć wydatki  budżetu miasta na ogólną kwotę 2 508 910 zł, w tym:

-            Budowa dróg oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica o kwotę 302 804 zł,

-            Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do Rybnickiej  o kwotę 650 000 zł,

-            Modernizacja ul. A. Krajowej o kwotę 750 000 zł,

-            Modernizacja Al. Piłsudskiego o kwotę 682 250 zł,

-            Wydatki na obsług długu o kwotę 123 856 zł.

4.       Dokonać przeniesienia planowanych wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 6 w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w wysokości 638 zł do rozdziału 85401 – Świetlice szkolne.

5.       Zwiększyć plan wydatków w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

6.       Zwiększyć wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 6 o kwotę 22 200 zł z przeznaczeniem na Zakup nagłośnienia do hali sportowej w ZS Nr 6. Środki na ten cel proponuje się przenieść z wydatków bieżących szkoły.

7.       Zwiększyć dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA na Modernizację ul. Cieszyńskiej o kwotę 25 960 zł.

Załącznik Nr 2

W związku z proponowaną zmianą planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1, dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć przychody i wydatki Miejskiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 30 911 zł w związku z wpływem środków z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót budowlano-montażowych oraz dokonać przeniesień planu wydatków.

Załącznik Nr 4

Zwiększyć plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych z tytułu prowizji za ubezpieczenie zbiorowe, wynajem pomieszczeń szkolnych , opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, opłat za egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu  na łączną kwotę 40 748 zł.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmniejszeniem w budżecie miasta planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane