W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 613 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów dla studentów Jastrzębia Zdroju (XXVII/613/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

Uchwała Nr XXVII/613/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów dla studentów Jastrzębia Zdroju

Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 92  Ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( t. j. Dz.U.  z 2001 nr 142 poz. 1592  z późniejszymi  zmianami )

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala :

§ 1

W Regulaminie  przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, 2005/2006 stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIII/504/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Program pomocy stypendialnej dla studentów  Jastrzębia Zdroju”  wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       Regulaminowi nadaje się tytuł: „ Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim: 2004/2005”

2)       w § 2 :

a)       ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendia przyznawane są w formie finansowej.”

b)       uchyla się ust. 4

c)       uchyla się ust. 5

d)       ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.Maksymalna wysokość stypendium  wynosi do 150,00  miesięcznie. W przypadku niedoboru środków, maksymalna wysokość stypendium może zostać obniżona.”

3)       w § 3 ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„Pochodzą z rodzin , które wykazują miesięczny dochód za rok 2003 od 0,00 do 316,00 netto, wyliczony w sposób zapisany w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami)”,

4)       § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Stypendium przekazywane jest w formie finansowej.

            2. Stypendium przekazywane będzie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

            3. Zaprzestaje się przekazywania stypendium, gdy stypendysta:

a/ przerwał naukę w szkole,

b/ został skreślony z listy studentów,

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 stypendysta zostaje wykreślony z rejestru.

5. W miejsce wykreślonego stypendysty, komisja stypendialna w terminie do 7 dni od momentu skreślenia z rejestru stypendystów, wybiera studenta z listy rezerwowej, o której mowa w § 5 pkt 5.”

5)       w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Projektodawca w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków o stypendia sprawdza prawidłowość złożonych wniosków, a następnie w terminie do 7 dni ogłasza listę 78 stypendystów oraz listę osób rezerwowych spełniających kryteria.”

6)       w § 6:

a)       ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Jednostka prowadząca obsługę programu stypendialnego podpisuje ze studentem Umowę przekazania stypendium odpowiednio w roku akademickim: 2004/2005 według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.”

b)       ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Roczna maksymalna kwota stypendium wynosi 1 500,00.”

c)       ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, od października do lipca, do wysokości 150,00.”

7)       § 7 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Urząd Miasta w Jastrzębiu przekazuje studentom środki przelewem na wskazane konto wg zgłoszenia do programu stypendialnego  w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, przekazywanie środków (forma finansowa), rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.”

 

 

§ 2

Przyjąć jednolity tekst  „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim: 2004/2005” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane