W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 610 w sprawie przeprowadzenia konsultacji (XXVIII/610/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

Uchwała Nr XXVIII/610/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdró

z dnia 20 stycznia 2005r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612) oraz art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Jastrzębie Zdrój w sprawie zmiany urzędowej pisowni nazwy Miasta „Jastrzębie – Zdrój” na powszechnie używaną „Jastrzębie Zdrój”.

2. Konsultacje przeprowadzić według zasad i w trybie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić wzór karty konsultacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustalić wzór protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/610/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 stycznia 2005r.

 

ZASADY l TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

w sprawie zmiany pisowni nazwy Miasta Jastrzębie Zdrój

 

1. Konsultacje, zwane dalej „konsultacjami", przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie zmiany pisowni nazwy miasta Jastrzębie Zdrój.

2. Konsultacje przeprowadzane są na obszarze miasta Jastrzębie Zdrój.

3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Jastrzębie Zdrój.

4. Opinia, o której mowa w pkt 1, wyrażana jest poprzez wybór opcji na karcie konsultacyjnej wskazującej pisownie nazwy Miasta.

5. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może tylko raz wyrazić opinię, o której mowa w pkt 5.

6. Konsultacje przeprowadza powołana przez Prezydenta Miasta Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji, zwana dalej Komisją.

7. Komisja rozpowszechnia, co najmniej na 7 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji, na terenie Miasta, informację o celu konsultacji, osobach uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach oraz o miejscu wydawania i składania kart konsultacyjnych.

8. Termin przeprowadzenia konsultacji wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie konsultacji.

9. Do zadań Komisji należy:

a) wydawanie kart konsultacyjnych,

b) przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych,

c) sprawdzenie poprawności wypełnionych kart konsultacyjnych,

d) ustalenie wyników konsultacji.

10. Wydawanie kart konsultacyjnych oraz przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych odbywa się w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, w terminie przeprowadzania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

11. Przy ustalaniu wyników konsultacji Komisja bierze pod uwagę tylko karty o treści zgodnej ze wzorem karty konsultacyjnej.

12. Przy ustalaniu wyników konsultacji Komisja nie bierze pod uwagę opinii wyrażonej przez osoby nieuprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach oraz przez osoby, które wyraziły swoją opinię więcej niż jeden raz.

13. Komisja najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji przekazuje Prezydentowi Miasta protokół przedstawiający wyniki konsultacji wraz z uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane