Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 464 w sprawie zmiany „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2008” (XX/464/2004)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uchwała  Nr XX/464/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja  2004 roku

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie  Zdrój na lata  2004-2008”

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6  i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Zwiększyć w 2004 roku o 495 000 zł  limit wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami” tj.:

-          zwiększyć o 45 000 zł limit środków własnych – kredyt/pożyczka,

-          zwiększyć o 450 000 zł  inne źródła  finansowania tego, są to środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Równocześnie zwiększyć w ramach  środków własnych -  kredyt/pożyczka  o 370 000 zł  limit wydatków na realizację tego zadania w 2005 roku.

§ 2

Zwiększyć w 2004 roku o 1 085 000 zł  limit wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój” tj.:

-          zwiększyć  o    935 000 zł limit środków własnych – kredyt/pożyczka,

-          zwiększyć o  150 000 zł  inne źródła finansowania tego zadania, są to środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Równocześnie zwiększyć w ramach  środków własnych  - kredyt/pożyczka o 570 000 zł  limit wydatków na realizację tego zadania w 2005 roku,

§ 3

Zwiększyć w 2004 roku o 700 000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja lodowiska Jastor”.                          

§ 4

Zmniejszyć w 2004 roku o 700 000 zł limit wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym”. Równocześnie zwiększyć w ramach środków własnych –kredyt/pożyczka o 700 000 limit wydatków na realizację tego zadania w 2005 roku.

§ 5

Zmniejszyć w 2004  roku o 100 000 zł  limit wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi Sieczna/Bankowa (REWE)”.

§ 6

Zmniejszyć w 2004  roku o 84 000 zł  limit wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ul. Broniewskiego – Słoneczna”.

 

§ 7

Zwiększyć w latach 2004-2006 limit wydatków inwestycyjnych poprzez wprowadzenie  do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2008” dwóch nowych zadań tj.

§         zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Hali Sportowej”,  na realizację którego w 2004  roku określony zostaje limit w wysokości 100 000 zł.

§         zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu   Zdroju”, które finansowane będzie w następujący sposób:

 

       - w 2005  roku poniesione zostaną   wydatki na kwotę 800 000 zł, w tym:

             200 000 zł środki własne miasta,

             600 000 zł środki pomocowe

 

       - w 2006  roku poniesione zostaną   wydatki na kwotę 800 000 zł, w tym:

             200 000 zł środki własne miasta,

             600 000 zł środki pomocowe

§ 8

Zwiększyć limit wydatków majątkowych na 2004 o kwotę 250 000 zł poprzez wprowadzenie  do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2008” udziałów miasta w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

§ 9

Jednolity tekst  „Wieloletniego  Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie  Zdrój na lata  2004-2008” według załącznika.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie :

 

§         Zmiany dokonane w  ramach realizacji zadań inwestycyjnych  pod nazwą „Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami” i „Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój” wynikają  z:

-          konieczności dostosowania kwot wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji, który został przedstawiony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w związku z umorzeniem zaciągniętej w Funduszu  pożyczki o kwotę    1 650 000 zł,

-          przeznaczenia na realizację tych zadań części środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. na :

zadanie „Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami” – 450 000 zł,.

zadanie „Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój” – 150 000 zł.

Ponieważ zgodnie z otrzymaną  informacją telefoniczną,  środki z umorzenia pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną przekazane Miastu dopiero w 2005 roku  ich udział w realizacji inwestycji w 2004 roku musi zostać pokryty ze środków własnych miasta kredyt/pożyczka.

 

§         Zmniejszenie o 700 000 zł limitu  zadania pn. Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym związane jest ze zmianą cyklu realizacji inwestycji. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego obiektu  należy wykonać projekt techniczny jego przebudowy zmieniając program użytkowy budynku na bibliotekę miejską publiczną. W związku z tym w roku bieżącym przewiduje się wykonanie tylko dokumentacji technicznej tego zadania, a realizację planuje się w latach następnych z udziałem środków unijnych.

 

§         Wartość zadania pn. Modernizacja Lodowiska JASTOR uległa zwiększeniu o 700 000 zł  w związku ze wzrostem o 15 % stawki podatku VAT oraz wzrostem cen materiałów budowlanych i paliw.

 

§         Zmniejszenie w 2004 roku   kwoty wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi Sieczna/Bankowa (REWE)” spowodowane jest dostosowaniem planu do potrzeb wynikających  z ugody.

 

§         Zmniejszenie  w 2004 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna o kwotę 84.000 zł spowodowane jest tym, że zakres robót przewidziany do realizacji na 2004 rok jest na ukończeniu a pozostałe, po zmniejszeniu środki finansowe zabezpieczają uregulowanie wszelkich płatności. Środki w wysokości 84.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych niż planowano kosztów remontów nawierzchni  cząstkowych dróg i oznakowania miasta w związku ze wzrostem stawki podatku VAT .

 

§         Zadanie pod nazwą „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu  Zdroju” wprowadza się w związku z nałożeniem na Miasto obowiązku wykonywania zadań z zakresu ratownictwa i zarządzania kryzysowego oraz z możliwością otrzymania przez Miasto środków pomocowych.

 

 

§         Proponuje się ustalić limit na  zadanie inwestycyjne pod nawą „Modernizacja Hali Sportowej”  z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej tej inwestycji.

 

§         Proponuje się ustalić limit na  wydatki majątkowe na 2004 na kwotę 250 000 zł poprzez wprowadzenie  do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2008” udziałów miasta w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij